Hankkeet ja verkostot

Hankkeet ja verkostot

Cirko on aktiivinen toimija pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja myös globaaleissa nykysirkusverkostoissa. Verkostojen tehtävänä on edistää nykysirkuksen alan kehitystä, lisätä vuorovaikutusta organisaatioiden ja taiteellisten ryhmien välillä, luoda yhteisiä ohjelmia ja malleja taiteellisen työn tukemiselle ja esitysten kierrättämiselle.

Loisto

Loisto-hanke on Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen, Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Tanssin talon yhteinen hanke, jonka tavoitteena on sirkuksen ja tanssin kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja tuotanto- sekä kiertuetoiminnan kehittäminen ja osaamispääoman kasvattaminen.

Sirkuksen ja tanssin tuotanto- ja kiertueympäristön kehittämisen hanke toteutetaan
Jane ja Aatos Erkon proof-of-concept -rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on kehittää tanssin ja sirkuksen teostuotantoa ja teosten markkinointia sekä myyntiä niin kansallisessa kuin kansainvälisessä viitekehyksessä.

Lue lisää Loisto-hankkeesta

Circostrada

Circostrada on vuonna 2003 perustettu maailmanlaajuinen sirkuksen ja katutaiteen verkosto, joka edustaa yli 120 jäsenorganisaatiota yli 35 maasta. Verkoston päätehtävä on edistää sirkuksen ja katutaiteen kehittämistä, vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja tunnettuutta Eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Verkostosta on vuosien mittaan tullut tärkeä ankkurointipiste jäsenilleen ja keskeinen keskustelukumppani vuoropuhelussa kulttuuripoliittisten päättäjien kanssa Euroopassa. Circostrada kerää ja levittää tietoa sirkuksesta ja katutaiteesta tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, järjestämällä alan ammattilaisten tapaamisia ja luomalla julkaisuja keräämästään tiedosta ja verkoston toiminnasta englanniksi ja ranskaksi.

Lue lisää Circostradasta kansainvälisiä verkostojamme käsittelevästä artikkelisarjasta

Baltic Nordic Circus Network

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) on 14 sirkustaiteen organisaation yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tulevat Baltiasta ja Pohjoismaista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja kehittää sirkustaiteen kenttää Itämeren alueella. Verkosto järjestää esimerkiksi työpajoja ja tapaamisia alueen taiteilijoille ja muille sirkusammattilaisille.

Lue lisää BNCN:stä

circusnext

Cirko on yksi kolmentoista Euroopan maan circusnext-hankkeen 17 kumppanista (ent. Jeunes talents cirque Europe). circusnext tukee nuorten eurooppalaisten sirkustaiteilijoiden taiteellista kehitystyötä muun muassa residensseillä, työpajoilla ja tuotantotuella. Ohjelmaan valitaan avoimen haun kautta 6 nuorta eurooppalaista nykysirkusryhmää, jotka saavat työskentely- ja harjoitusmahdollisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia. Hanke saa rahoitusta myös Euroopan unionin Creative Europe / MEDIA -ohjelmasta.

Lue lisää circusnextistä kansainvälisiä verkostojamme käsittelevästä artikkelista