Projekt och nätverk

Projekt och nätverk

Cirko är aktivt i nordiska, europeiska och också globala nycirkusnätverk. Nätverkens uppgift är att främja nycirkusbranschens utveckling, öka växelverkan mellan organisationer och konstnärliga grupper och skapa gemensamma program och modeller för att stöda det konstnärliga arbetet och cirkulera föreställningar.

Circostrada

Circostrada är ett europeiskt nätverk för cirkus- och gatuperformance som representerar mer än 120 medlemsorganisationer från över 35 länder. Skapades 2003 med det centrala uppdraget att främja utvecklingen, bemyndigandet och erkännandet av cirkus- och gatuperformance på europeisk och internationell nivå. Nätverket har genom åren blivit en viktig förankringspunkt för sina medlemmar och en viktig samtalspartner i dialogen med kulturpolitiska beslutsfattare i Europa. Circostrada samlar in och sprider information om cirkus och gatuperformance, erbjuder utbildning och rådgivning, organiserar möten mellan proffs och skapar publikationer på engelska och franska.

Baltic Nordic Circus Network (BNCN)

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) är ett samarbetsnätverk av 14 organisationer inom cirkuskonst. Medlemmarna kommer från Baltikum och Norden. Nätverkets målsättning är att förstärka regionalt samarbete och utveckla cirkuskonstens fält på Östersjöområdet. Nätverket ordnar bland annat workshopar och möten för områdets artister och andra cirkusprofessionella.

circusnext

Cirko är en av 17 partners i projektet circusnext, som har medlemmar från 17 europeiska länder (f.d. Jeunes Talents Cirque Europe). circusnext stöder unga europeiska cirkusartister i deras konstnärliga utvecklingsarbete med bland annat residenser, workshopar och produktionsstöd. Till programmet väljs via en öppen ansökan 6 unga europeiska nycirkusgrupper, som får arbets- och övningsutrymmen, samt mentorskap i konstnärliga frågor och produktion. Projektet stöds också av Europeiska unionens Creative Europe / MEDIA – programmet.