Cirkon kansainväliset verkostot: circusnext

Cirkon kansainvälisten verkostojen sarjassa on tullut aika käsitellä circusnextiä. Circusnextin tehtävä on nostaa esiin, kehittää ja kierrättää luovan uransa alkuvaiheissa olevia nykysirkustaiteilijoita ja heidän teoksiaan Euroopan laajuisesti. Circusnextin pääkallonpaikka on Pariisissa.

Circusnext on kasvanut alunperin kaksivuotisen ranskalaisen Jeunes Talents Cirque Europe -hankkeen pohjalta, joka laajeni vuonna 2009 kattamaan koko Euroopan. Tiukasti ottaen circusnext ei edelleenkään ole verkosto vaan projekti, sillä circusnextin toiminta nojautuu pääosin EU:n kulttuurihankkeiden tukemisen rakenteen, Luovan Euroopan, määräaikaiseen projektirahoitukseen. Rahoituksestaan huolimatta circusnext kuitenkin käytännössä luo projektipartnereiden verkoston, joka tähtää vuosittain etsimään ja valitsemaan luovan uransa alkuvaiheessa olevia nykysirkustaiteilijoita sekä tukemaan heidän taiteellista kehitystään ja teostensa kierrättämistä.

Hankkeen luomaan verkostoon kuuluu 43 projektipartneria 17 Euroopan maasta. Cirko on yksi projektipartnereista. Projektipartnereiden ja maiden määrää verrattaessa kysymys kansallisista painotuksista nousee nopeasti esille. Projektipartnereiden painopiste on edelleen erittäin vahvasti Ranskassa. Muiden maiden edustus on usein yhden organisaation varassa.

Vuoden 2021 valinnat

Circusnextin keskeinen väittämä on: “Tätä korkealaatuinen eurooppalainen nykysirkus on juuri nyt.” Circusnext esittäytyy siis eräänlaisena nykysirkuksen eurooppalaisena laatuleimana. Laatuun liittyvät kysymykset ovat lempiaiheitani. Taide on aina henkilökohtainen kokemus, joten myös taiteellisen laadun määreet sidostuvat henkilökohtaiseen kokemukseen. Voisin jopa väittää, että objektiivista universaalia taiteellista laatua ei ole olemassa.

Circusnextissa laatua arvioivat projektipartnerit sekä kansainvälinen valintapaneeli. Kahden vuoden välein valittavien taiteilijoiden määrä on aina rajallinen, ja sisäänrajaaminen on aina myös ulosrajaamista. Circusnextin yhteydessä rajataan hyvin tiukasti. Vuosittain hakemuksia tulee 120–150, joista valitaan 12 projektia pidemmälle kehitettäväksi hankkeen taloudellisesti tukemiin ja projektipartnereiden järjestämiin residensseihin. Näistä 12 projektista kansainvälinen valintapaneeli valitsee puolet esiteltäviksi 150–200 kansainväliselle ostajalle Théâtre de la Cité Internationalessa, Pariisissa. Kukin projektipartneri saa circusnextiltä tukea enimmillään kahden teoksen residenssin tai esitysten mahdollistamiseen. Circusnextin tuki madaltaa merkittävästi kynnystä ottaa taloudellisia riskejä ja esittää uusien taiteilijoiden teoksia.

Yleensä vuosittain Dommelhofissa, Belgian Neerpeltissä, järjestettävä valintakatselmus lykättiin jo kertaalleen vuodella COVID-19 pandemian johdosta siinä toivossa, että katselmus olisi ollut mahdollista järjestää normaaliin tapaan vuonna 2021. Lopulta katselmus järjestettiin kuitenkin videotallenteiden avulla ja etäyhteyksin. Henkilökohtainen yhteys ja kokemus kärsivät, mutta ympäristö kiitti. Tässä joka tapauksessa circusnext laureates 2021, eli tänä vuonna kansainvälisille ostajille Pariisissa esiteltävät taiteilijat:

Camille Paycha – Ice skates and other cruelties

Chiara Marchese – Le poids de l’âme – tout est provisoire

EDO Cirque – Piñatas don’t cry

Elena Zanzu – Manipulaciones

Julian Vogel – China Series

Inbal Ben Haim – Pli

Pariisissa syyskuussa 2021 järjestettävään myyntitapahtumaan valittujen kuuden ryhmän lisäksi circusnext tukee edelleen myös kuuden muun valintaprosessissa finaaliin päässeen ryhmän teosten kierrättämistä. Tässä lista ryhmistä/taiteilijoista:

Calentina Vortese, Hugo Bergman, Kolja Huneck, Myrto Petrochilou, OLGA_cirq Analogique sekä Vincent Bruyninckx & Vejde Grind.

circusnextin kriteeristö

Tällä kertaa mukana ei ole yhtään suomalaista ryhmäää tai taiteilijaa. Suomalaisen nykysirkuskentän näkökulmasta katsottuna circusnext ei ole ongelmaton rakenne. Hakemuksia lukevia ns. portinvartijoita on useassa kerroksessa, ja kansallisten etujen ajaminen tulee väistämättä esille valintakokouksissa. Circusnextin valinnoissa arvioitavat kriteerit ovat “emergence” ja “singularity”. Taiteilijoiden pitää siis olla uransa alkuvaiheessa luomisprosessia johtavina taiteilijoina (emergence) ja ideoiden pitää olla ainutlaatuisia (singularity). 

Yksi “emergence”-kriteerin täyttymisen ehdoista on luotujen teosten määrä ja toinen on rajoitus valtiollisen rahoituksen suhteen.  Kriteeristö on haasteellinen monille suomalaisille circusnextiin haettaessa. Hakemusten perusteella voi päätellä, että Suomessa tarjolla oleva sirkuskoulutus ei välttämättä anna nuorille taiteilijoille kovin vahvaa taiteellista työkalupakkia eikä valmista heitä taiteellisen ajattelunsa syventämiseen ja sanallistamiseen. Näiden taitojen oppiminen jää kehitettäväksi taiteellisen uran alkuvaiheen teosprosesseihin ja teosten rahoitushakemuksiin. Siinä vaiheessa, kun nuorten suomalaisten hakijoiden teosideat ja niiden sanallistaminen olisivat kilpailukykyisiä keskieurooppalaisten taiteilijoiden hakemusten kanssa, ei “emergence”-kriteeri välttämättä enää täyty. Kriteerin täyttääkseen saa olla päätaiteilijana enimmillään kahdessa aikaisemmassa teoksessa eikä valtion rahoitusta saisi vielä olla. Olen argumentoinut kriteeristön laajentamisen puolesta suomalaisen sirkuskoulutuksen ja taiteen rahoitusrakenteiden näkökulmista useita kertoja.

Tulevaisuus ja Cirkon tuki hakuprosessissa

Koska circusnextin rahoitus on projektikohtaisia, on tulevaisuus vuoden 2022 jälkeen vielä epävarma. Historiallisesti projektirahoitus on kuitenkin ollut verrattain jatkuvaa. Uutena kehityssuuntana circusnext remontoi Pariisiin omaa taiteellisen kehityksen keskustaan, joka takaisi entistä paremmat mahdollisuudet tarjota residenssejä kaikille loppukarsintaan valituille taiteilijoille. 

Jos ja kun circusnextin hankerahoitus varmistuu, Cirko tulee tiedottamaan seuraavasta circusnextin hakukierroksesta. Uutisia on odotettavissa vuoden 2022 alkupuolella. Cirkon ydintehtävä on tukea ja kehittää sirkusta taiteena Suomessa, joten tuemme mielellämme taiteellisten ideoiden kirkastamista ja hakemusten kirjoittamista, jotta suomalaisten taiteilijoiden mahdollisuudet paranevat circusnextiin haettaessa. Ongelmistaan huolimatta circusnext on kansainvälisellä tasolla arvokas mahdollisuus luovan uransa alkuvaiheessa oleville sirkustaiteilijoille.

Jarkko Lehmus
dramaturgi/tuottaja
Cirko