Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n yleinen tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, miten Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:ssä (“Cirko” ja “me”) käsitellään henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. Henkilötiedosta käytetään tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanaa ”käyttäjä”. Tietosuojaselostetta sovelletaan Cirkon tarjoamiin tapahtumapalveluihin.

Rekisterin nimi

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry
Y-tunnus: 2051058-5
Osoite: Kaasutehtaankatu 1 (rakennus 8, Kojehuone)
00540 Helsinki
Postiosoite: Kaasutehtaankatu 1/4
Sähköpostiosoite: cirko@cirko.fi
cirko.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:
Katja Mentula, puh. +358 40 821 5136, katja.mentula@cirko.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n henkilö- yritys ja yhteisöasiakkaista- ja sidosryhmistä.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta
 • asiakkaalle ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n toiminnasta viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja vaikuttavuus- ja markkinatutkimukset
 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n operatiivisen toiminnan käyttötarpeet, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi
 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja:

 • nimet
 • osoitteita
 • käyttökieli
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • asuinmaa
 • puhelinnumeroita
 • sähköpostiosoitteita
 • organisaatiotietoja
 • suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
 • muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja.

Tietoja kerätään

 • ostettaessa/varattaessa pääsylippuja
 • ilmoittautuessa sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi
 • yhteistyökumppanin Tiketin asiakasrekisteristä, vain Cirkon järjestämien tilaisuuksien asiakkaat
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics-työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla Google Analyticsin tietosuojaselosteesta.

Kolmansien osapuolien käyttäminen

Cirko käyttää lipunmyyntinsä toteuttamiseen Tiketin palveluja. Tiketin tietosuojaseloste

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle, sillä tietoja tallennetaan ja käsitellään lähes yksinomaan sähköisessä muodossa ja jotkut tiedon tallennukseen ja käsittelyyn käyttämämme palveluntarjoajat saattavat sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Varmistamme aina, että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä suojakeinoja käyttäen. Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan, tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat), tai EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, teknisiä ja käytännöllisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Käyttäjän oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen. Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen. Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus. Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Jos henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa tai vaatia niihin täydennystä tai korjausta tai
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.