Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N SEKÄ EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN 2016/679 MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry, Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki
Y-tunnus 2051058-5
www.cirko.fi
Puhelin +358 40 832 7479

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riku Lievonen, puh. +358 40 832 7479, riku.lievonen@cirko.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n asiakas- ja sidosryhmärekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n henkilö- yritys ja yhteisöasiakkaista- ja sidosryhmistä.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta
 • Asiakkaalle ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n toiminnasta tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja vaikuttavuus- ja markkinatutkimukset
 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n operatiivisen toiminnan käyttötarpeet, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi
 • Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin tietosisältö

Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimet
 • Osoitteita
 • Käyttökieli
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Asuinmaa
 • Puhelinnumeroita
 • Sähköpostiosoitteita
 • Organisaatiotietoja
 • Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
 • Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kertyvät:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta
 • Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä: Rekisteriin liitetään mm. Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n uutiskirjeen tilanneet, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ry:n yhteistyötahojen edustajat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla ja tietoturvalla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

(Päivitetty 25.5.2018)