Loisto kehittää sirkuksen ja tanssin tuotanto- ja kiertueympäristöä

Loisto-hanke on Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen, Zodiak – Uuden tanssin keskuksen ja Tanssin talon yhteinen hanke, jonka tavoitteena on sirkuksen ja tanssin kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja tuotanto- sekä kiertuetoiminnan kehittäminen ja osaamispääoman kasvattaminen.

Sirkuksen ja tanssin tuotanto- ja kiertueympäristön kehittämisen hanke toteutetaan
Jane ja Aatos Erkon proof-of-concept -rahoituksella. Hankkeen tavoitteena on kehittää tanssin ja sirkuksen teostuotantoa ja teosten markkinointia sekä myyntiä niin kansallisessa kuin kansainvälisessä viitekehyksessä.

Hankkeen tavoitteet:

  • Evaluoida tuotanto- ja kiertuetoiminnan ongelmakohtia ja löytää ratkaisuehdotuksia sekä kotimaisen että kansainvälisen toiminnan vahvistamiseksi
  • Kehittää taiteilijoiden kansainvälistymiseen sekä tuotantoalustojen ja taiteilijoiden väliseen yhteistyöhön kestäviä tulevaisuuden malleja
  • Kehittää tuotanto- ja kiertuetyön vaikuttavuutta
  • Kehittää verkostomaisen työskentelyn muotoja yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa
  • Toimia yhdessä tietoa ja osaamista jakaen sirkuksen ja tanssin kentällä

Projektiin osallistuvien tuotantoalustoille kehitystyö tuo mahdollisuuden tuotanto- ja markkinointisynergian kehittämiseen, rakentaa jaettuja tavoitteita ja verkostoja, mahdollistaa vertaistuen ja yhdessä oppimisen, sekä vahvistaa yhteistä vastuunkantoa taidealojen kehittämisestä. Tuotanto- ja kiertueverkostojen laajeneminen lisää myös toiminnan vaikuttavuutta. Kalliit ensituotannon kustannukset jakautuvat kumppaneiden kesken ja esitystoiminnan kasvu tekee toiminnasta vaikuttavaa ja taloudellisesti kestävää.

Hankkeessa pyritään tunnistamaan kansallisen kulttuuripolitiikkamme rakenteellisia kipukohtia ja ideoimaan yhteistyössä rahoittajien ja kulttuuripoliittisten päättäjien kanssa toimia, jotka auttavat alan toimijoita.

Sirkuksen ja tanssin kentälle hankkeessa kumuloituva tuotanto-, markkinointi- ja kiertueosaaminen jää hyödyntämään kotimaista tanssin ja sirkuksen tuotantoalustatyötä ja hankkeen partneri- ja taiteilijaverkostoa laajemmin myös hankevuosien jälkeen.

Hanke toteutetaan Jane ja Aatos Erkon proof-of-concept -rahoituksella, joka on myönnetty hankkeelle vuosille 2022–2024.

Yhteistyössä Zodiak, Cirko ja Tanssin talo.

Hankehenkilöstö
Katarina Lindholm, kehityspäällikkö
katarina.lindholm@zodiak.fi

Ari Tenhula, toiminnanjohtaja Zodiak – Uuden tanssin keskus
ari.tenhula@zodiak.fi

Jarkko Lehmus, toiminnanjohtaja, Cirko – Uuden sirkuksen keskus
jarkko.lehmus@cirko.fi

Mikael Aaltonen, Ohjelmapäällikkö, Tanssin talo
mikael@tanssintalo.fi