Taiteellisen Ajattelun Akatemian 2021–2022 opiskelijat valittu

Valinnat Taiteellisen Ajattelun Akatemian (TAA) vuosikurssille 2021–2022 on saatu päätöksen. Hakemuksia saapui yhteensä 61 kappaletta, joista mukaan karsiutui 17 opiskelijaa. Valittujen opiskelijoiden ikävuodet vaihtelevat vajaasta 30 vuodesta reiluun 60 vuoteen.

Valintaperusteina olivat muun muassa kandidaattitasoinen korkeakoulututkinto tai vastaava hyväksiluettava taidealan ammatillisen praktiikan kokemus, esittävien taiteiden, musiikin tai visuaalisten taiteiden kokemus ja perehtyneisyys joko praktiikan tai tutkimuksen osalta, osoitettu kiinnostus opintokokonaisuuden sisältöihin sekä oman osaamisen ja kokemuksen jakamisen halu vertaisoppimisen puitteissa.

“Saimme hakemuksia kattavasti eri taiteiden aloilta – aivan kuten olimme toivoneetkin. Laaja, heterogeeninen ja stabiili ryhmä mahdollistaa syvän vertaisoppimisen opiskelijoiden kesken”, Taiteellisen Ajattelun Akatemian vetäjä Jarkko Lehmus toteaa.

Taiteellisen Ajattelun Akatemia 2021–2022 tähtää kompositionaalisen ja dramaturgisen ajattelun kehittämiseen sekä taiteidenvälisen vertaisoppimisen edistämiseen. Opintokokonaisuus koostuu teosten katsomisesta, ohjatuista keskusteluista, kirjallisista tehtävistä sekä ryhmäharjoitteista, joita rakennetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Keskusteluiden ja ryhmäharjoitteiden kautta opiskelijat tekevät toistensa katsomisen ja kokemisen tavan nähdyksi ja koetuksi sekä kehittävät yhdessä tapoja ja kieltä, joilla käsitellä havaintoja ja tulkintoja. Lähiopetusjaksot koostuvat alustavasti seuraavista kokonaisuuksista:

4.10.-9.10.2021, Klassinen dramaturgia ja kompositio
22.11.-27-11-2021, Johdatus nykyesityksen, -taiteen ja -musiikin dramaturgiaan ja kompositioon
31.1.-5.2.2022, Tekijyys ja tekijän dramaturgia ja kompositio
21.3.2-26.3.2022, Esineen, paikan ja sattuman dramaturgia ja kompositio
25.4.-6.5.2022, Suuren ryhmän ja tilan dramaturgia ja kompositio

TAA 2021–2022 toteutetaan Cirkon ja Taideyliopiston omalla rahoituksella ja työaikaresurssilla. Edellisen ja ensimmäisen Taiteellisen Ajattelun Akatemian ylivoimaisesti suurin kuluerä oli esitystuotanto. Tällä kertaa keskitytään puhtaasti opintokokonaisuuteen ilman palkallista esitystuotantoa. Keskitymme tänä vuonna siis vieläkin enemmän taiteelliseen prosessiin tuotantoon tähtäämisen sijasta. Monimuotoinen taiteidenvälisyys ja vertaisoppiminen ovat opintokokonaisuuden ytimessä. TAA:n opiskelijat kokoontuvat ensimmäisen kerran etäyhteyksien kautta 15.6. kesän ennakkotehtävien ja toisiinsa tutustumisen merkeissä.