Mitä kaikkea KIERROT-teossarja oli, on ja voisi olla?

Taiteellisen Ajattelun Akatemian (TAA) viimeinen vuosi kysyi osallistujiltaan, millaista esittävää taidetta juuri nyt voi, pystyy tai pitää tehdä. Vastauksena näihin kysymyksiin yhteisen näyttämöteoksen ideoiden tuhkasta versosi esiin jotain uutta ja ihmeellistä.

Taiteellisen Ajattelun Akatemian osallistuja motivaatiokirjeessään keväällä 2018:

”Haen Taiteellisen Ajattelun Akatemiaan koska kyseinen konsepti yhdistää
lukuisat intohimoni: sirkus, musiikki, esiintyjyys, poikkitaiteellisuus. Olen
etsinyt väylää miten voisin yhdistää nämä elämässäni olevat tärkeät ja
merkitykselliset asiat. Haluan vahvistaa esiintyjyyttäni, saada uusia kontakteja
ja päästä monitaiteisiin produktioihin mukaan. Toivon löytäväni myös uutta
materiaalia opetustyöhön. Näen itseni tulevaisuudessa sekä esiintyjänä että
opettajana. Toivon että voisin työskennellä monipuolisissa ympäristöissä ja
monen taiteenalan ammattilaisten kanssa.”

On toukokuu 2020. Lähes kolmekymmentä teatterin, tanssin, sirkuksen ja musiikin ammattilaista totuttelee työskentelemään kollektiivisesti koronarajoitusten keskellä toukokuussa 2020. Ryhmä muodostuu Cirkon ja Taideyliopiston Avoimen kampuksen toteuttamassa ja Koneen säätiön rahoittamassa Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) opintokokonaisuudessa vuosina 2018–2020 opiskelleista taiteilijoista. Heidän päämääränään on luoda kehiä kiertävän ja versoilevan kollektiivisen työtavan kautta yhteinen näyttämöteos syksyllä 2020 ja esittää tämä teos Cirkolla tammi-helmikuussa 2021. Eiköhän maailma ole silloin jo palannut urilleen.

Näin ei aivan tapahtunut.

Syksyn luomisperiodin aikana pandemian toinen aalto alkoi nostaa päätään toden teolla. Koko suuri työryhmä oli jakautunut neljään pienempään ryhmään turvallisen taiteellisen työskentelyn mahdollistamiseksi rajoitusten keskellä. Jouduimme viiden viikon luomisperiodin viimeisellä viikolla tekemään päätöksen teoksen toteuttamisesta etänä. Samalla yksi teos pirstaloitui, tai versosi, kahdeksan teoksen sarjaksi. Jokainen neljästä pienryhmästä tulisi toteuttamaan kaksi tapahtumaa. Taiteilijat jatkoivat joka tapauksessa marraskuun lopussa ja joulukuun alussa teosten rakenteiden ja markkinointitekstien kirjoittamista, mutta aikaa uusien suunnitelmien testaamiseen oli tiedossa vasta tammikuussa, viikkoa ennen ensimmäistä esityspäivää. Teoksen media ja muoto olivat muuttuneet hyvin radikaalisti. Tässä vaiheessa pystyimme kaikki vain arvailemaan, mitä tuleman piti.

Näin taiteilijat kuvailivat teossarjaa markkinointitekstissä:

”KIERROT-festivaali on kokeellinen ja kokemuksellinen etätaidetapahtuma, joka versoo pysähtyneisyyden ja outouden tilasta. Yhdistäen teatteria, tanssia, nykysirkusta ja musiikkia KIERROT kasvaa, kiertyy, punoutuu ja köynnöstää kuin rikkaruohoksi rönsyilevä koristekasvi.

KIERROT-festivaalia inspiroivat kasvun, tauon, toivon ja outouden teemat. Kasvuun sisältyy versominen ja oppiminen. Tapahtuman nimi viittaa kierteisyyteen ja toisteisuuteen, kehän kiertämiseen sekä kierrot-kasvisukuun (Convolvulus), johon kuuluu useita koristekasvilajeja. Osa kasvisuvun lajeista on myös herkästi leviäviä rikkakasveja.”

Tammikuu 2021 saapui ja toi mukanaan valmistelun pyörremyrskyn, joka kulminoitui teossarjan aloitustapahtumaan virtuaalisessa Gather Town -ympäristössä. Sitä seurasi seitsemän suoraa lähetystä Cirkon Solmu-saliin rakentamastamme ja joka päivä uudelleen keksimästämme tv-studiosta.

Teossarjan ensimmäinen tapahtuma Objekti – Subjekti? kutsui meidät Gather Townin virtuaaliseen kartanoon tutustumaan KIERROT-esityssarjassa esiintyviin esineisiin ja näitä esineitä käsitteleviin asiantuntijoihin videoiden ja keskusteluiden välityksellä. Esineiden ja niiden toimijuuden kohtaaminen herätti kysymään, mitä on ei-inhimillisten toimijoiden esiintyjyys ja millainen on virtuaalinen installaatio.

Ensimmäinen suora lähetys vei meidät Kasvitaiteelliseen puutarhaan havainnoimaan itsellemme jo tuttua ympäristöä uusin silmin. Illan teemoja olivat elollisen ja elottoman toisin katsominen, arkisuuden kohottaminen, rikkaruohous ja yritys kurottaa kohti vierasta. Tapahtuma koostui videoista ja keskusteluista sekä kuunneltavalle materiaalille perustuvasta osuudesta, jotka löydät alta. Kasvitaiteellinen puutarha versoili teossarjan toisella viikolla myös englanniksi nimellä Botartnical Garden, joka päätti koko teossarjan. Englanninkielisen kokemuksellisen osuuden löydät niin ikään alta.

Teossarjan ensimmäisen viikon päätti varsin railakkaasti Sukupuolisessio: Parkour Queen, Parrakas voimanainen ja Hissimusiikkipoika kysymällä, miten sukupuolta esitetään ja sukupuoli esiintyy esittävissä taiteissa. Kasvitaiteellisen puutarhan tapaan myös Sukupuolisessio oli keskusteleva etätapahtuma, jonka aikana katsottiin videomateriaalia ja käsiteltiin aihetta yhdessä osallistujien kanssa muun muassa rapin ja dragin kautta.

Teossarjan toisen viikon aloitti Sukupuolisession työryhmän toinen tapahtuma, Taiteen ja viihteen kierrot. Se taaperteli turistin lailla keskellä taiteen ja viihteen miinoitettua rajavyöhykettä ihmetellen tätä ikuista on-off-suhdetta ja tarkastellen, miltä se tuntuu ja näyttää uudella iloisella 20-luvulla. Tarjolla oli videota sekä ankaraa väittelyä flyygelin ympärillä kieli vakavasti poskessa sekä taideneliössä hihhulointia. Loukkaantuminen ja identiteettikriisi olivat molemmat sallittuja mutta eivät pakollisia.

Matkahuolto oli kiikuttanut osallistujille askartelutarvikkeita ympäri Suomen seuraavan päivän Atonaalista askartelua varten. Illan juontaja Borre von Affen havainnollisti liikkuvan kuvan kokemuksen muutosta musiikin muuttuessa semitieteellisen visailun kautta sekä haastatteli atonaalista säveltäjää. Lopun tapahtumasta vietimme askarrellenn atonaalisen musiikin säestyksellä ja havainnoimme, millaisia erilaisia mielleyhtymiä, assosiaatioita ja emootioita siirtyy käsiemme kautta objektiin musiikkia kuunnellessamme. Voit kerätä itsellesi mieleisiä askartelutarvikkeita ja viettää parikymmentä minuuttia atonaalisen askartelun pyörteissä. Atonaalinen sävellys Convolvulus löytyy alta.

Versoamista työtapana kollektiivisessa taiteellisessa prosessissa kuorivat auki peräkkäisinä päivinä sisarukset Ensimmäinen alku – versoaminen ja The Second Beginningvertical/horizontal, jotka koostuivat videoteoksesta sekä sen versoavan luomisprosessin ympärille kiertyvästä keskustelusta.

Alussa oli hengitys, jonka kuulemme,
Mutta emme tiedä kenelle se kuuluu.
Alussa oli jotain, mikä jäi väreilemään, hengittämään, sykkimään, kasvamaan, vähenemään, räjähtämään, supistumaan.
Alussa oli hengitys, jonka kuulemme ja emme tiedä kenelle se kuuluu.
Kuuntelemme vain.

Koska kahdeksan alati muuttuvaa tapahtumaa ei ollut tarpeeksi, julkaisimme myös TAA:n osallistujien taiteellisesta ajattelusta koostuvan Convolvulus-kirjan suorassa lähetyksessä keskellä teossarjan tuoksinaa. Kirjan PDF-versio on ladattavissa ilmaiseksi. Painettuja kirjoja tulee myöhemmin myyntiin Cirkon verkkokauppaan. Tämän jälkeen painettuja kopioita löytyy valituista kirjastoista. Osa Convolvulus-kirjaa on Petteri Rajannin ja Sasu Peistolan Aihe-podcast:

TAA:n viimeinen vuosi kysyi osallistujiltaan, millaista esittävää taidetta juuri nyt voi, pystyy tai pitää tehdä. Vastauksena näihin kysymyksiin yhteisen näyttämöteoksen ideoiden tuhkasta versosi esiin jotain uutta ja ihmeellistä. Hanke on nyt virallisesti ohi, ja tämän kierteisyydessään raskaankin taiteellisen prosessin henkinen purku on suoritettu. Odottelemme enää hamassa tulevaisuudessa siintävää koronarajoitusten purkautumisen jälkeistä karonkkaa ja jatkoa Taiteellisen Ajattelun Akatemialle, sillä tällä kiertokasvilla on vahva halu elää.

Osallistujien tuntemuksia hankkeen lopussa kevättalvella 2021:

”En ole päässyt tekemään tai myöskään nähnyt vastaavaa taiteellista hanketta missään.”

”Kokonaisuudessaan hanke oli hieno ja arvokas mahdollisuus. Ainutlaatuinen tilaisuus työskennellä hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Taiteidenvälisyys ja monimuotoinen ryhmä opetti paljon.”

”Taiteellisen ajattelun akatemia kannattaisi yrittää jotenkin säilyttää ja tarjota mahdollisuus eri alojen taiteilijoille ja opiskelijoille tutustua toisiinsa ja eri taidemuotoihin sisältäpäin.”

KIERROT-teossarjan tekstien pohjalta kirjoittanut:
Jarkko Lehmus
dramaturgi / tuottaja
Cirko – Uuden sirkuksen keskus

Kaikki versot:
Salla Hakanpää, Siljamari Heikinheimo, Onerva Helne, Laura Humppila, Outi Kallinen, Eeva Kemppi, Henni Kervinen, Verna Laine, Anna Lehtonen, Maria Lindeman, Marlon Moilanen, Sofia Molin, Meri-Maija Näykki, Noora Pasanen, Sasu Peistola, Petteri Rajanti, Ari Romppanen, Essi Santala, Freia Stenbäck, Jukka Tarvainen, Katriina Tavi, Annika Venäläinen ja Tuomas Vuorinen.

Pukusuunnittelija:
Csilla Szlovak

#rohkeatekijä