Taiteellinen kehitys

Taiteellinen kehitys

Suomalaisen nykysirkuksen kehittäjä

Yksi Cirkon ydintehtävistä on on tukea ja kehittää sirkusta taiteena Suomessa. Ympärivuotinen residenssiohjelma taiteilijoille toimii kivijalkana taiteellisen kehityksen toiminnalle. Cirko tukee taiteilijoiden työskentelyä taiteellisesta, tuotannollisesta, teknisestä, viestinnällisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta taiteilijoiden niin halutessa. Sirkustaiteilijat voivat myös hakea Cirkon jäseneksi, jolloin he ovat oikeutettuja jäsenetuihin, kuten esimerkiksi jäsenhintaisiin lippuihin Cirkon kausiohjelmaan sekä lyhyemmällä aikajänteellä haettaviin harjoitusperiodeihin Cirkon tiloissa.

Cirko on mukana nykysirkuksen kehitystä edistävissä kansainvälisissä verkostoissa. Verkostotyön päämääränä on lisätä organisaatioiden ja taiteellisten ryhmien välistä vuorovaikutusta ja dialogia sekä luoda parempia puitteita taiteellisen työn tukemiselle ja esitysten kierrättämiselle. Lisäksi Cirko on osallisena erilaisissa hankkeissa, joiden päämääränä on nykysirkuksen aseman paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen kohentaminen.