Cirkon kansainväliset verkostot: Circostrada

Yleisesti katsottuna verkostot mahdollistavat yhteistyön samanhenkisten ja samat arvot tunnustavien ihmisten tai organisaatioiden välillä. Verkostojen rakenteet kasvavat ja kehittyvät tämän yhteistyön pohjalta. Tämä on totta myös Circostradan kohdalla.

Circostrada perustettiin Ranskassa vuonna 2003 Euroopan laajuiseksi sirkus- ja katutaiteen verkostoksi. Verkoston toiminta tähtää sirkuksen ja katutaiteen tunnettuuden kasvattamiseen ja hyviksi koettujen toimintamallien kehittämiseen ja jakamiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana Circostrada on kasvanut julkisrahoitteiseksi organisaatioksi, jolla on yli sata jäsenorganisaatiota maailmanlaajuisesti. Circostrada itsessään on myös myös aktiivinen toimija useissa kansainvälisissä esittävien taiteiden verkostoissa.

Tiedon kerääminen ja jakaminen

Näkyvin osa toimintaa ovat Circostradan vuosittain organisoimat seminaarit, tapahtumat ja projektit, joihin se kutsuu kokoon jäsenistöään ja paikallisia poliittisia vaikuttajia. Circostrada kerää tilastollista tietoa edustamistaan taiteenaloista sekä julkaisee kokoamaansa tietoon ja verkoston toimintaan pohjautuvia ilmaisjulkaisuja niin englanniksi kuin ranskaksi. Circostrada jakaa sivuillaan aktiivisesti myös jäsenistönsä uutisia sekä tietoa alan kehittämiseen liittyvistä hankkeista.

Kehityshankkeet

Suurin tällä hetkellä meneillään oleva kehityshanke on Creative Europe (Luova Eurooppa) -rahoitteinen Perform Europe. Hankkeen tähtäimessä on kahdeksantoista kuukauden kestonsa aikana kartoittaa, kehittää ja testata taiteellisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä kiertuetoiminnan malleja sekä digitaalisia kanavia. Tällä hetkellä hankkeen laajan kansainvälisen kyselytutkimuksen tuloksia analysoidaan ja hankkeen nimeä kantavaa verkkoportaalia kehitetään. Perform Europe tulee tarjoamaan sekä digitaalisen kohtaamisalustan taiteilijoille ja tapahtumajärjestäjille että rahoitusta fyysisen ja virtuaalisen kiertuetoiminnan toteuttamiseen. Perform Europen rahoitushaku ja digitaalinen alusta julkaistaan kesäkuussa 2021.

Cirko osana Circostradaa

Cirko on ollut Circostradan jäsen jo useiden vuosien ajan. Verkostojen luonne on kaksisuuntainen. Verkostotyön todellisuuden voisi halutessaan kiteyttää lainauksella 1990-luvun suomalaisen musiikin pimeimmästä ytimestä. Suoraa lainausta välttääkseni voin todeta, että verkostoista saa eniten takaisin antautumalla aidosti vuorovaikutteiseen suhteeseen muiden verkoston jäsenorganisaatioiden kanssa. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen Cirko on taas aktivoitumassa Circostradan toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa osallistumista Circostradan projektien suunnitteluun ja toteutukseen Perform Europe mukaan lukien. Cirko, kuten monet muutkin Circostradan jäsenorganisaatiot, on yksin pieni, mutta verkostojemme kautta olemme varteenotettava kansainvälinen toimija. Yhteisö on voimavara – yhdessä kasvaminen ja toimiminen ovat sekä yhdistystoiminnan että verkostotyön ydin.

Jarkko Lehmus
dramaturgi/tuottaja
Cirko