Hankkeet ja verkostot

Hankkeet ja verkostot

Hankkeet ja verkostot

Cirko on aktiivinen toimija pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja myös globaaleissa nykysirkusverkostoissa. Verkostojen tehtävänä on edistää nykysirkuksen alan kehitystä, lisätä vuorovaikutusta organisaatioiden ja taiteellisten ryhmien välillä, luoda yhteisiä ohjelmia ja malleja taiteellisen työn tukemiselle ja esitysten kierrättämiselle.

TAITEELLISEN AJATTELUN AKATEMIA 2018-2020

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen järjestämä kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke. Hanke tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä.  Hanke pitää sisällään kaksivuotisen opintokokonaisuuden, joka järjestetään lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 yhteistyössä Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa, sekä lukuvuonna 2020-2021 toteutettavat kaksi esitystuotantoa.

Lue lisää

KEHITYSRENGAS 2017-2019

Kehitysrengas on viiden helsinkiläisen kulttuuri- ja taidetoimijan verkosto, jonka tavoitteena on kehittää taidekentän yritysyhteistyö- ja rahoitusmalleja. Pienten ja keskisuurten toimijoiden resurssit yritysyhteistyön strategiseen kehittämiseen ovat vähäiset, mutta mitä voidaan saada aikaan yhdistämällä voimat? Helsingin kulttuurikeskus on myöntänyt verkostolle kolmivuotisen kehitysrahoituksen sen toimintaan. Mukana hankkeessa ovat: Baltic Circle -festivaali, Cirko – Uuden sirkuksen keskus, DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali, Nuoren Voiman Liitto (Runokuu -kirjallisuusfestivaali) sekä Zodiak – Uuden tanssin keskus.

CIRCUSNEXT 2019-2021

Cirko on yksi kolmentoista Euroopan maan CircusNext-hankkeen 17 kumppanista (ent. Jeunes talents cirque Europe). CircusNext tukee nuorten eurooppalaisten sirkustaiteilijoiden taiteellista kehitystyötä muun muassa residensseillä, työpajoilla ja tuotantotuella. Ohjelmaan valitaan avoimen haun kautta 6 nuorta eurooppalaista nykysirkusryhmää, jotka saavat työskentely- ja harjoitusmahdollisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia. Hanke saa rahoitusta myös Euroopan unionin Creative Europe / MEDIA – ohjelmasta.

BALTIC NORDIC CIRCUS NETWORK

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) on 14 sirkustaiteen organisaation yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tulevat Baltiasta ja Pohjoismaista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja kehittää sirkustaiteen kenttää Itämeren alueella. Verkosto järjestää esimerkiksi työpajoja ja tapaamisia alueen taiteilijoille ja muille sirkusammattilaisille .

CIRCOSTRADA

Circostrada on vuonna 2003 perustettu kehitys- ja tiedonvälitysverkosto, johon kuuluu yli 100 jäsenyhteisöä 30 eri maasta. Circostradan tarkoituksena on varmistaa ja tukea sirkuksen ja katutaiteen kehitystä ja moninaisuutta, toimia sillanrakentajana Euroopassa eri maiden kehityshankkeille, organisoida sirkukseen ja katutaiteeseen liittyviä seminaareja, konferensseja ja tapahtumia, tehdä alaa kartoittavia selvityksiä sekä mahdollistaa viestintä ja yhteistyö jäseniensä välillä.