Taiteellisen ajattelun akatemia

Taiteellisen Ajattelun Akatemia

Taiteellisen Ajattelun Akatemia tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä.

TAITEELLISEN AJATTELUN AKATEMIA 2022-2023

Ensimmäinen Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) toteutettiin yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Avoimen kampuksen kanssa Koneen säätiön hankerahoituksella 2018-2021. Lukuvuonna 2021-2022 TAA toteutettiin yhden lukuvuoden mittaisena opintokokonaisuutena Cirkon ja Taideyliopiston omin resurssein. Vastuuopettajina toimivat Cirkon vt. toiminnanjohtaja Jarkko Lehmus ja Taideyliopiston varadekaani Ville Sandqvist.

TAA jatkuu jälleen lukuvuonna 2022-2023. Vastuuopettajina toimivat dramaturgi Per Ehrström ja sirkustaiteilija Salla Hakanpää, jotka molemmat osallistuivat TAA:n 2018-2021 Koneen säätiön hankerahoituksella toteutettuun kokonaisuuteen. Cirkon toiminnanjohtaja Jarkko Lehmus ja Taideyliopiston varadekaani Ville Sandqvist avustivat Ehströmiä ja Hakanpäätä opintokokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintokokonaisuuteen järjestettiin avoin haku. Hakijoita oli yhteensä 21, joista mukaan valittiin 16 opiskelijaa. Valinnat tekivät Ehrström ja Hakanpää.

TAA:n kohderyhmä on esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus (16 op) on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja. Tekijöillä tarkoitamme tanssijoita, näyttelijöitä, sirkustaiteilijoita, suunnittelijoita, ohjaajia, koreografeja, dramaturgeja, säveltäjiä ja muita esitysten luomisessa mukana olevia taiteilijoita.

Opinnot ovat osa Taideyliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa. Opintokokonaisuus vahvistaa osallistujien kykyä avata ja perustella esityksen dramaturgiaa sekä voimaannuttaa heitä keskustelujen kautta perustelemaan omia näkökulmiaan sekä ymmärtämään muita näkökulmia. Kurssit kehittävät osallistujien tietoisuutta heidän omasta katsomisen ja kokemisen tavastaan ja historiastaan sekä auttavat heitä rakentamaan tapoja ja kieltä, joilla purkaa havaintoaan ja keskustella sekä kirjoittaa siitä. Esityksen rakenteen hahmottamisen, dramaturgisten ja kompositionaalisten havaintojen kautta pyritään löytämään työkaluja omaan taiteellisen työskentelyyn.

Opintokokonaisuus koostuu yhteensä kahdeksasta viikon mittaisesta lähiopetusjaksosta. Joka lukukausi toteutetaan kaksi lähiopetusjaksoa festivaalien ja muiden intensiivisten esitysperiodien yhteydessä. Lähiopetusjaksot rakentuvat esitysten katsomisesta ja ohjatusta analysoinnista sekä kirjallisista tehtävistä lähiopetusjakson yhteydessä.

TAA-aiheista koettavaa

Artikkeli: Emansipoiva empatialoikka taiteiden välisiin maailmoihin

Uutinen: Taiteellisen Ajattelun Akatemian 2021–2022 opiskelijat valittu

Convolvus-kirja

Essä: En skådespelares arbete med sig själv

Aihe-podcast

Mankelimanifesti

Essay: What Role Does Art Play?

Essee: Eikö se nyt ole jo valmis

Essee: Ruumiillisen kieleni kutsumisesta monia muita unohtamatta

Mitä kaikkea KIERROT-teossarja oli, on ja voisi olla?