Taiteellisen ajattelun akatemia

Taiteellisen Ajattelun Akatemia

Taiteellisen Ajattelun Akatemia tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä.

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) oli alun alkajaan Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen järjestämä kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke. Hanke tähtäsi dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä. Hanke piti sisällään kaksivuotisen opintokokonaisuuden, joka järjestettiin lukuvuosina 2018–2019 ja 2019–2020 yhteistyössä Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa, sekä lukuvuonna 2020–2021 toteutetun esitystuotannon.

TAA toteutetaan toistamiseen vuosina 2021–2022, tällä kertaa Cirkon ja Taideyliopiston omilla resursseilla. TAA:ssa opiskelee 16 opiskelijaa, jotka edustavat monipuolisesti esittävien taiteiden aloja. TAA:n vetäjinä toimivat Cirkolta Jarkko Lehmus ja Taideyliopistolta Ville Sandqvist. Lähiopetusjaksoilla vierailee myös kokeneita esittävien taiteiden tekijöitä ja muita alan asiantuntijoita.

TAA:n kohderyhmä on esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus (16 op) on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja. Tekijöillä tarkoitamme tanssijoita, näyttelijöitä, sirkustaiteilijoita, suunnittelijoita, ohjaajia, koreografeja, dramaturgeja, säveltäjiä ja muita esitysten luomisessa mukana olevia taiteilijoita.

Opinnot ovat osa Taideyliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa. Opintokokonaisuus vahvistaa osallistujien kykyä avata ja perustella esityksen dramaturgiaa sekä voimaannuttaa heitä keskustelujen kautta perustelemaan omia näkökulmiaan sekä ymmärtämään muita näkökulmia. Kurssit kehittävät osallistujien tietoisuutta heidän omasta katsomisen ja kokemisen tavastaan ja historiastaan sekä auttavat heitä rakentamaan tapoja ja kieltä, joilla purkaa havaintoaan ja keskustella sekä kirjoittaa siitä. Esityksen rakenteen hahmottamisen, dramaturgisten ja kompositionaalisten havaintojen kautta pyritään löytämään työkaluja omaan taiteellisen työskentelyyn.

Opintokokonaisuus koostuu yhteensä kahdeksasta viikon mittaisesta lähiopetusjaksosta. Joka lukukausi toteutetaan kaksi lähiopetusjaksoa festivaalien ja muiden intensiivisten esitysperiodien yhteydessä. Lähiopetusjaksot rakentuvat esitysten katsomisesta ja ohjatusta analysoinnista sekä kirjallisista tehtävistä lähiopetusjakson yhteydessä.

TAA-aiheista koettavaa

Artikkeli: Emansipoiva empatialoikka taiteiden välisiin maailmoihin

Uutinen: Taiteellisen Ajattelun Akatemian 2021–2022 opiskelijat valittu

Convolvus-kirja

Essä: En skådespelares arbete med sig själv

Aihe-podcast

Mankelimanifesti

Essay: What Role Does Art Play?

Essee: Eikö se nyt ole jo valmis

Essee: Ruumiillisen kieleni kutsumisesta monia muita unohtamatta

Mitä kaikkea KIERROT-teossarja oli, on ja voisi olla?