Cirkos vår

se vårens föreställningar

Cirko – Centrumet för nycirkus

Cirko – Centrumet för nycirkus rf har fungerat som främjare och utvecklare av finsk nycirkus sedan år 2002. Cirkos cirkushus öppnades år 2011 i Södervik i Helsingfors – med 1400 kvadratmeter arbets- och scenutrymmen för nycirkus.