Löysää nuoraa tutkimassa

Helmi-maaliskuun taitteessa Fanni Silmunen ja Saila Jantunen tutkivat löysää nuoraa Cirkon residenssissä. Mistä nuora toi ja minne vie – siihen he vastaavat alla.

Tervehdys! Keitä olette ja miten päädyitte hakemaan Cirkon residenssiin?

Olemme Fanni Silmunen ja Saila Jantunen, melko vastikään Turun Taideakatemiasta valmistuneita nuorallatanssijoita. Molempien mielissä oli jo pidempään hautunut ideoita löysän nuoran tutkimisesta perinteisestä poikkeavilla lähestymistavoilla ja niistä syntyvästä teoksesta. Nämä kokeilut vaativat kuitenkin paljon tilaa ja aikaa, joita on treenipaikoista usein vaikea löytää. Cirkon redisenssi vaikutti loistavalta mahdollisuudelta päästä kokeilemaan ja toteuttamaan ideoitamme, joten päätimme hakea residenssiä.

Työskentelette löysän nuoran parissa kaksi viikkoa Cirkon residenssissä. Miten aiotte käyttää residenssiaikanne?

Kartoitamme löysän nuoran erilaisia käyttömahdollisuuksia monipuolisesti. Kokeilemme mm. usean nuoran riggauksia tilaan eri tavoin, tutkimme useamman nuoraköyden tuomia mahdollisuuksia yksissä nuoratelineissä, parikävelytekniikoita ja pariakrobatian hyödyntämistä löysällä nuoralla. Annamme myös tilaa hetkessä syntyville ideoille ja aikaa luovuudelle.

Mitä toivotte tulevan esityksenne antavan katsojille? Mitä toivotte katsojilta?

Residenssin on tarkoitus toimia lähtölaukauksena, jossa liikemateriaalia ja näyttämökuvia kartoitetaan tulevaa teosta varten. Toivomme teoksemme ainakin rikkovan katsojien perinteisiä mielikuvia löysästä nuorasta soololajina.

Miten työskentelynne jatkuu residenssinne jälkeen?

Residenssin jälkeen hahmottelemme tulevaa teosta residenssissä syntyneiden materiaalien pohjalta. Tarkoituksenamme on lisäksi kartoittaa uusia residenssimahdollisuuksia ja etsiä teokselle koreografi tai ohjaaja.