Cirkon ohjelmistosuunnittelusta jäsenistölle

Cirkon esitystoiminta on ollut jäissä maaliskuun puolesta välistä lähtien covid-19-pandemian vuoksi. Vaikka esitysohjelmiston peruuttaminen vuoden loppuun asti kuulostikin päällepäin hyvin dramaattiselta teolta, oli se monilla tavoilla helppo päätös aluehallintovirastojen rajoitusten johdosta. Kokoontumisrajoitukset sulkivat perinteiset teatteritilat ja tekivät tälle syksylle suunniteltujen tilallisesti ja yleisösuhteellisesti erityislaatuisten teosten esituotannosta ja markkinoinnista mahdotonta.

Pandemia on pakottanut ja mahdollistanut Cirkon ydintehtävän eli sirkuksen kehittämisen taiteena, erilaisten toteuttamistapojen tutkimisen ja kehittämisen. Esitystoiminta on ulospäin näkyvin osa Cirkon toiminnasta, joten on hyvä avata Cirkon ohjelmistopolitiikkaa ja ohjelmistosuunnittelun prosessia.

Ohjelmistosuunnittelun prosessi menee pääpiirteiltään seuraavalla tavalla. Toiminnanjohtaja määrittää ohjelmistobudjetin raamin, tuottaja rakentaa ehdotuksen ohjelmistosta, esittelee sen toiminnanjohtajalle, joka hyväksyy sen tai ehdottaa muutoksia. Toiminnanjohtaja tekee siis lopullisen ohjelmistopäätöksen, mutta vetovastuu prosessista on tuottajalla.

Esitämme Cirkon oman ohjelmiston Cirkon kausiohjelma -otsikon alla. Cirkon vierailuohjelmisto rakentuu tilavuokrausten pohjalle. Tämän lisäksi meillä on yhteistyöfestivaaleja, joiden järjestäjät ovat itsenäisesti vastuussa ohjelmistostaan.

Rakennamme ohjelmiston yleisölähtöisesti. Kausiohjelman suunnittelussa huomioimme demografiaan ja kokemustottumuksiin pohjautuvuvat kohderyhmät. Työkaluna käytämme ohjelmistosuunnittelun ja viestinnän nelikenttää, jonka vaaka-akselin navat ovat haastava ja viihdyttävä ja pystyakselin rajoja rikkova ja sirkustaidot selkeästi tunnistettavissa. Tähtäämme ohjelmistosuunnittelussa vuositasolla tämän nelikentän kattavaan täyttämiseen.

Kokoamme kausiohjelman kutsuperusteisesti. Erillistä hakua ohjelmistoon ei siis ole, vaan ohjelmistoehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden. Suunnittelemme Cirkon ohjelmistoa noin 18 kuukautta etukäteen. Tällä hetkellä teemme tosin jo jonkin verran suunnitelmia vuodelle 2023, koska pandemian vaikutukset ovat siirtäneet vuoden 2020 ohjelmistoa vuosille 2021 ja 2022.

Cirkon kausiohjelma koostuu kantaesityksistä, Suomen ensi-illoista ja pääkaupunkiseudun ensi-illoista. Näistä viimeisin on ohjelmistosuunnittelun tärkein kriteeri: kaikkien kausiohjelman teosten pitää olla pääkaupunkiseudun ensi-iltoja. Kausiohjelman teoksia esitetään sekä Cirkon omissa tiloissa että yhteistyössä muiden esitystilojen ja taideorganisaatioiden kanssa. Cirkon vakiintuneet kumppanit ovat Suomen kansallisteatteri, Aleksanterinteatteri ja Espoon kaupunginteatteri.

Tähtäämme siihen, että ohjelmisto jakautuu puoliksi kotimaisen ja kansainvälisen ohjelmiston kesken 18 kuukauden ajanjaksolla tarkasteltuna. Tämä tasapaino saattaa hyvinkin muuttua enemmän kotimaisten teosten suuntaan covid-19-pandemian myötä. Lähialueiden kansainvälisyys ja yhteistyö pohjoismaisten ja baltialaisten kumppaneiden kanssa tulee myös suurella todennäköisyydellä korostumaan.

Pyrimme vuositasolla esittämään eri sirkuslajeja tasapuolisesti. Kun tarkastelemme sirkuslajien tasapainoista esittämistä, otamme kausiohjelman suunnitellussa huomioon myös yhteistyöfestivaalien ohjelmiston. Esitämme nykysirkusta laaja-alaisesti, joten pyrimme pitämään ohjelmistosuunnittelussa 2–3 vuoden kierron ohjelmoidessamme samojen ryhmien ja/tai taiteilijoiden teoksia.

Ohjelmistovalintojen yhteydessä tulee nähdäkseni aina puhua kaikkien tuntemasta, mutta harvoin määrittelemästä, keskellä huonetta pysyvästi istuvasta norsusta: laadusta. Taiteellinen laatu on sidoksissa yksilön kokemukseen, joten sen määritteleminen ja mittarointi on haastavaa, joskaan ei mahdotonta. Kysymme aina, miksi kyseinen teos on tärkeä tehdä juuri nyt. Tähän kriittiseen kysymykseen sekä taiteilijoiden että meidän Cirkon henkilökunnan on pystyttävä perustellusti vastaamaan. Jos teoksen kokeminen ei ole tärkeää, miksi sen tulisi olla ohjelmistossa? Toinen laadullinen kriteeri on tuotannollinen laatu. Kausiohjelmassa esitettävät tuotannot ovat aina ammattimaisesti toteutettuja.

Cirko on uuden sirkuksen keskus. Kuten alussa jo mainitsin, Cirkon ydintehtävä on kehittää sirkusta taiteena. Tuemme uuden kehittämistä etenkin residenssitoiminnan kautta. Siksi myös kausiohjelman tulisi ehdottaa uusia näkökulmia sirkukseen taiteena. Me Cirkon työntekijät emme voi kuitenkaan tehdä mitään tästä yksin. Cirko on yhdistyspohjainen taideorganisaatio. Eli te jäsenet ja me työntekijät luomme Cirkon ja työskentelemme yhdessä kehittääksemme sirkusta taiteenalana. Cirkon henkilökunnan puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät sivuston yhteystiedoista. Lisäksi tavoitatte meidät Cirkon työntekijät jäsenistön FB-ryhmästä. Ehdottakaa ideoita, kysykää kysymyksiä ja keskustelkaa meidän kanssamme.

Jarkko Lehmus, Cirkon tuottaja ja dramaturgi