Cirko siirtyy avoimeen ohjelmistohakuun

Cirko siirtyy kotimaisen ohjelmistonsa osalta avoimeen ohjelmistohakuun. Joulu-tammikuussa 2023 toteutetaan kaksi hakua: Vuoden 2025 ohjelmistoon haemme kantaesityksiä ja jo ensi-iltansa saaneita teoksia, joita ei ole aikaisemmin esitetty pääkaupunkiseudulla. Lisäksi haemme syksylle 2024 yhtä taaperoikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattua yhden hengen teosta. Avoimeen hakuun siirtyminen on osa Cirkon pyrkimystä kehittää selkeitä, avoimia ja tasavertaisia toimintatapoja.

Olemme vuoden 2023 aikana aktiivisesti kehittäneet Cirkon avoimuutta etenkin jäsenistön ja vielä Cirkon jäseniksi kuulumattomien sirkustaiteilijoiden suuntaan. Tämä kehitystyö tulee jatkumaan edelleen tulevien vuosien aikana. Avoin kanssakäyminen jäsenistön kanssa ja välillä on tärkeässä osassa tätä työtä. Vuoden vaihteessa otamme merkittävän askeleen Cirkon esitysohjelmiston rakentamisen avoimuuden kehittämisessä.

1.12.2023 – 12.1.2024 toteutamme Cirkon historian ensimmäisen avoimen ohjelmistohaun. Kyseessä ei ole vain yksi, vaan peräti kaksi avointa hakua saman hakuajan puitteissa. Syksylle 2024 haemme yhtä taaperoikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen suunnattua yhden hengen teosta. Teoksen voi luoda laajempi työryhmä ja esiintyjiä voi olla useampi, mutta yksittäisen esityksen tulisi olla kerrallaan yhden esiintyjän toteutettavissa. Tämä teos on suunnattu etenkin Kulttuurin kummilapsille ja heidän vanhemmilleen. Rajaus esiintyjämäärässä johtuu Kulttuurin kummilapset -hankkeen taloudellisesta rakenteesta. Vuoden 2025 ohjelmistoon haemme kantaesityksiä ja jo ensi-iltansa saaneita teoksista, joita ei ole aikaisemmin esitetty pääkaupunkiseudulla.

Kohdistamme avoimen ohjelmistohaun suomalaisille sirkustaiteilijoille asuinmaasta riippumatta. Jokaisen teoksen työryhmässä on oltava ainakin yksi suomalainen tai Suomessa asuva sirkustaiteen ammattilainen. Hakukriteeristö on siis pitkälti linjassa vuosittaisen residenssihaun kanssa. Ohjelmistohaussa on kuitenkin yksi merkittävä ero residenssihakuun verrattuna: hakijan tulee edustaa y-tunnuksellista yhteisöä. Tällä rajauksella pyrimme mahdollisimman selkeään vastuunjakoon Cirkon ja esitysohjelmistoon valittavien ryhmien välillä. Esitysohjelmistoon voi hakea usealla eri teoksella tai työryhmällä. Jokaista teosta varten tulee kuitenkin täyttää erillinen hakemus.

Suuremmat kansainväliset teokset tulemme edelleen valitsemaan avoimen haun ulkopuolelta. Koko ohjelmiston rakentaminen täysin avoimen haun pohjalta ei vielä ole mahdollista. Täysin avoin kansainvälinen haku veisi aivan liikaa työaikaa, ja tällä hetkellä kotimaisilla ryhmillä on hyvin harvoin tarvittavia tuotannollisia resursseja suuren näyttämön teosten luomiseen. Pyrimme siihen, että tulevaisuudessa myös suuremmilla näyttämöillä, kuten Kansallisteatterissa ja Tanssin talon Erkko-salissa nähtäisiin myös suomalaisten sirkustaiteilijoiden teoksia.

Ennen koronapandemiaa tähtäsimme siihen, että joku Cirkon henkilökunnan edustajista olisi nähnyt ohjelmistoon otettavan teoksen henkilökohtaisesti. Pandemia pysäytti matkustamisen kokonaan. Teosten näkeminen esitystilanteessa ei ollut enää mahdollista. Teostallenteet ja muut teosten ennakkomateriaalit saivat väistämättä huomattavasti suuremman aseman ohjelmistosuunnittelussa. Tämä muutos vähensi entisestään henkilökohtaista kontaktia Cirkon ohjelmistosuunnittelusta vastuussa olevan henkilöstön ja taiteilijoiden välillä. Aika oli kypsä tarkastella uudelleen koko kutsuperusteista ohjelmistosuunnittelun toimintamallia.

Ohjelmistoon kutsuminen nähtyjen teosten, tallenteiden tai muun ennakkomateriaalin perusteella ei ollut toimintamallina läpinäkyvä taiteilijoiden suuntaan. Avoin ohjelmistohaku mahdollistaa ohjelmistosuunnittelun kriteeristön, prosessin ja aikataulun auki kirjoittamisen. Toivomme avoimen haun toteuttavan pyrkimystämme selkeyteen, avoimuuteen ja tasavertaisuuteen. Toivomme myös tavoittavamme Suomen ulkopuolella asuvat ja työskentelevät suomalaiset sirkustaiteilijat paremmin avoimen haun kautta, jotta voimme tuoda myös heidän työnsä kotimaisen yleisön koettavaksi. Olisimme teille kovin kiitollisia, jos levittäisitte tietoa avoimesta hausta omissa verkostoissanne. On aika astua kohti uudenlaista tulevaisuutta yhdessä.

Jarkko Lehmus

Toiminnanjohtaja, Cirko

Teoshaku syksylle 2024

Haku Cirkon esitysohjelmistoon vuodelle 2025