TIEDOTE: Tähtäimessä kestävämpi Cirko

Cirkossa on nyt parin vuoden ajan hiottu kestävyyssuunnitelmaa, joka kattaisi kestävän kehityksen eri osa-alueet mahdollisimman laaja-alaisesti. Kestävyyssuunnitelmassa huomioidaan niin ekologinen, sosiaalinen kuin taloudellinen kestävyys. Prosessi sai sykäyksen eteenpäin syksyllä 2019, kun Cirkon viestintäassistentti Ida Pernthaler toteutti kestävyyskyselyn Cirkon kävijöille. Kyselyn pohjalta saatiin täsmennettyä Cirkon kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävyyssuunnitelmaa, sen konkreettista etenemistä ja vastuita on suunniteltu sittemmin koko organisaation voimin.  

Kestävä kehitys pelkistyy helposti ainoastaan ekologiseen ulottuvuuteen, mutta lisäksi tulisi huomioida myös kestävyyden sosiaalinen ja taloudellinen aspekti. Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan niin Cirkon toimiston arjessa kuin esitystuotannossa, niin aineellisella kuin symbolisellakin tasolla. 

Cirkon toiminnassa on toki jo ennestään noudatettu kestävän kehityksen periaatteita: rekrytoinnissa on pyritty huomioimaan erilaiset ihmisryhmät, esiintyjien tarjoiluissa on suosittu ainoastaan kasvisruokaa ja jätteet on kierrätetty systemaattisesti. Jatkossa kestävään kehitykseen tähtäävistä toimista pyritään viestimään aiempaa avoimemmin. 

Moninaisuutta, saavutettavuutta ja ympäröivien yhteisöjen huomioimista

Cirkon toiminnan yksi näkyvimmistä muodoista on esitystoiminta. Ohjelmistovalinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa, minkälaista maailmankuvaa Cirko haluaa luoda ja vahvistaa. Ohjelmistosuunnittelussa pyritään taiteen tekijöiden sukupuolikirjon moninaisuuteen. Tavoitteena on tuoda näkyväksi kaikenlaisia kehoja, identiteettejä ja tarinoita.

Ohjelmiston tulisi tarjota vuosittain sisältöä, joka on koettavissa mahdollisista aistivammoista riippumatta tai korvaavan aistikokemuksen mahdollistavan apuvälineen kanssa. Olemme mukana Vammaiskortin tukijoukoissa ja palvelemme parhaalla mahdollisella tavalla erityistä tukea tarvitsevia kävijöitämme. Avustaja tai tukihenkilö pääsee aina maksutta palveluumme. Tiloissamme on esteetön sisäänpääsy ja kulku tilasta toiseen sekä esteetön WC.

Cirko taiteellisena kehityskeskuksena -toimintamallia kehitetään sosiaalisesti kestävämpään suuntaan.  Konkreettisena toimenpiteenä residenssiohjelmaa jalostetaan siten, että taiteilijoille tarjotaan työkaluja oman taiteellisen työn kehittämiseen. Lisäksi Cirko kehittää sekä yhteisölähtöistä että -suuntaista toimintaansa seuraavalla strategiakaudella eli vuodesta 2022 eteenpäin. 

Pyrimme myös aktiivisesti vahvistamaan ja tukemaan työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Cirko toteuttaa työnantajan yhteiskuntavastuuta tarjoamalla työpaikan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi siviilipalvelusmiehille, työkuntoutujille tai ensimmäisiä työelämäjaksojaan tekeville TET-harjoittelijoille ja opiskelijoille.

Kohti ekologisempaa ja taloudellisempaa Cirkoa

Cirko on kompensoinut henkilökunnan ja esitystuotantoihin liittyvien matkojen ja majoitusten ilmastopäästöt vuoden 2020 alusta alkaen. Cirkon henkilökunta minimoi kansainvälisen matkustamisen ja painottaa kansainvälistä toimintaa etäyhteyksien kautta. Euroopan ulkopuolelta tulevat ryhmät rakennetaan aina osaksi laajempaa kiertuetta, eli yksittäisiä esitysvierailuja Euroopan ulkopuolelta ei toteuteta.

Cirkon välineistön osalta kiinnitetään huomiota kestävyyden lisäksi funktionaalisuuteen ja huollettavuuteen. Kiinteistöä kehitetään kestävämmäksi mahdollisuuksien rajoissa, ja uusista mahdollisuuksista keskustellaan muiden Suvilahden toimijoiden ja aluetta hallinnoivan Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa.

Taide kestävyyden airueena

Esittävä taide itsessään omaa immateriaalisena lähtökohtaisesti pienen hiilijalanjäljen. Lisäksi esittävä taide voi nostaa esiin kestävään kehitykseen liittyviä teemoja, kuten ekologinen hyvinvointi ja eri identiteettien välinen tasa-arvo.

Cirko pyrkii kehittämään laaja-alaiseen kestävyyteen tähtääviä toimiaan ja viestimään niistä entistä avoimemmin. Kestävien toimintamallien toteutumista seurataan yhteisesti sovituin mittarein ja henkilökunnan vuosittaisissa yhteisissä tapaamisissa.

Lisätietoja:
Katja Mentula
viestintä- ja markkinointipäällikkö
katja.mentula@cirko.fi