Syyskauden harjoittelijat esittäytyvät: Tapaa Ida ja Inari

Tänä syksynä Cirkon viestinnän harjoittelijoina toimivat Ida Pernthaler (vasemmalla) ja Inari Nikkanen. Kumpikin ponnistaa erilaisista taustoista, eri aloilta ja jopa eri maista. Erojen lisäksi löytyy kuitenkin myös yhtäläisyyksiä. Kumpaakin yhdistävät samankaltaiset intressit ja halu tehdä ekologisesti kestävää viestintää. Kumpikin on hakenut paikkaansa myös taiteen tekemisen puolella ja haluaa tehdä nykysirkuksesta entistä saavutettavampaa.

Miksi päädyit juuri Cirkoon ja mikä on suhteesi esittäviin taiteisiin?

INARI

Olen opiskelllut sosiaalipsykologiaa, sukupuolentutkimusta ja viestintää Helsingin yliopistossa ja turhautunut jossain kohtaan kielen rajallisuuteen tutkimusvälineenä. Tähän liittyen olen viime vuosina enenevissä määrin kiinnostunut nykytanssista ja -sirkuksesta. Mielestäni ne onnistuvat ruumiillisuudessaan ja affektiivisuudessaan tavoittamaan paljon hienovaraisempia nyansseja. Keho voi olla kieltä tarkempi tutkimusväline ja ilmentäjä.

Nykysirkus pakenee tyypillisesti valmiita normeja ja määritelmiä sisältäen siten feminististä potentiaalia. Tuntuu, että nykysirkus voi olla mitä vain. Siksi halusin olla mukana työskentelemässä omalta osaltani nykysirkuksen kentällä. Cirko on ainutlaatuinen toimija suomalaisen kulttuurin saralla, siksi halusin töihin juuri tänne! Nyt voin omalta osaltani olla mukana lisäämässä Cirkon tunnettavuutta viestinnän keinoin.

Olen aina ollut kiinnostunut esittävistä taiteista sekä kokijana että tekijänä. Olen hakenut omaa tapaani tutkia ja katsoa maailmaa niin kehollisesti kuin kameran linssin lävitse.

IDA

Opiskelen kansainvälistä markkinointia Grazissa, Itävallassa. Äitini on suomalainen, joten haluisin tulla juuri Suomeen tutustumaan juuriini ja vahvistamaan kielitaitoani. Halusin päästä yhdistämään teoreettiset ja niin sanotusti kuivakkaat opintoni intohimoihini nykysirkukseen, tanssiin ja teatteriin. Minulle oli myös tärkeää päästä harjoitteluun pieneen ja joustavaan organisaatioon vailla perinteisiä, jyrkkiä hierarkioita. Cirko tarjoaa inspiroivan tilan luovuudelle, mielikuvitukselle ja kekseliäisyydelle suomalaisen sirkuksen kentällä.

Erityisesti tanssilla on ollut keskeinen osa elämässäni, ja olen varttunut esittävien taiteiden parissa. Ennen 18 ikävuotta vietin 12 vuotta tanssien Grazin Oopperassa. Olen myös toiminut tanssiopettajana eri ikäisille. Siksi rakastankin käydä katsomassa tanssia, teatteria ja oopperaa, missä ikinä olenkin.

Mikä on työnkuvasi Cirkossa ja mitä olet tähän mennessä päässyt tekemään?

INARI

Vastaan muun muassa Cirkon nettisivujen, blogin ja sosiaalisen median päivittämisestä. Olen myös mukana miettimässä, miten Cirkon sosiaalisen median viestintää voisi hioa entisestään. Olen ollut mukana menossa vasta pari viikkoa, mutta olen jo päässyt tekemään edellä mainittuja ja haastattelemaan residenssitaiteilijoita – kaikenlaisen temaattisen ja yleisen orientoitumisen lisäksi!

IDA

Ensimmäisen muutaman viikon aikana olen perehtynyt erilaisiin viestinnän ja markkinoinnin materiaaleihin tutustuakseni Cirkon arvoihin ja tavoitteisiin. Työstän parhaillaan kestävän viestinnän suunnitelmaa, jota varten vierailin myös Helsinki Design Weekin yhteydessä järjestetyssä Ilmastokoulu-tapahtumassa. Tämän lisäksi olen tutustunut Cirkon jokapäiväisiin toimintamalleihin.

Millaista viestintää ja markkinointia haluat tehdä?

INARI

Taide ja markkinointi nähdään perinteisesti aika erillisinä maailmoina, ja niiden välillä piileekin erilaisia ristiriitaisuuksia. Itsekin miellän taiteen luonteeltaan epäkaupalliseksi, mutta toisaalta taiteen tekemiseen tarvitaan erilaisia materiaalisia resursseja. Täten taiteen viestinä on erityisen tärkeää. Minulle tärkeitä arvoja viestinnässä ovat avoimuus, eettisyys ja toisaalta myös esteettisyys.

Taide on myös ekologisesti kestävää. Taide ei ainakaan yleensä käytä luonnonvaroja tai tuo maailmaan lisää materiaa. On kiinnostavaa miettiä, miten nykysirkusta on mahdollista tehdä näkyväksi ja saavutettavaksi. Taiteen viestinnässä tulisikin edetä nimenomaan teos, ei niinkään tuottavuus edellä.

On myös tärkeää, että taiteen viestintä on esteettisesti linjassa teosten kanssa. Esimerkiksi Cirkon ilme on superhieno!

IDA

Haluan ensitöikseni saada yleisen kuvan Cirkon viestinnän ja markkinoinnin strategioista nähdäkseni, miten teoriaa todella sovelletaan käytännössä – etenkin Cirkon kaltaisessa ei-niin-perinteisessä yrityksessä.

Haluaisin oppia lisää markkinointistrategian asteittaisista vaiheista, joilla voidaan laajentaa asiakaskuntaa. Koska elämme digitalisaation aikakaudella, olen kiinnostunut oppimaan lisää sosiaalisen median markkinoinnista.

Taiteen markkinoinnin avulla voidaan lisätä taiteen saavutettavuutta jokaiselle, sukupuolesta, rodusta tai tulotasosta huolimatta.