Kadonnut yhteistuotannon polulla

Cirkon ja Agit-Cirkin koko perheen nykysirkusteos Kadonnut on ensimmäinen yhteistuotantomallilla tuotettu teos Cirkon kausiohjelmistoon. Inni & Sasun Kadonnut nähdään Cirkolla syksyllä 2021.

Cirkosta tuotannossa mukana olivat dramaturgina Jarkko Lehmus ja valosuunnittelijana Jere Mönkkönen. Omia ajatuksiaan yhteistuotannostaan jakoivat Inni & Sasun Jenni “Inni” Lehtinen sekä Cirkolta Jarkko ja Jere.

Miten yhteistuotantomalli Agit-Cirkin ja Cirkon välillä lähti alunperin rakentumaan?

Inni: Cirkosta otettiin yhteyttä kevättalvella 2020 ja ehdotettiin yhteistyötä. Cirko oli valmistellut tuotannolliset raamit yhteistyölle ja budjetille. Olimme (taiteilijaryhmä Agit-Cirk) kirjoittaneet teoksen synopsiksen ja konseptin etukäteen, jonka ympärille teosta lähdettiin rakentamaan.

Taiteellinen työ aloitettiin samana keväänä kirjallisen tutkimuksen kautta. Cirkon dramaturgi Jarkko antoi taiteilijoille kirjoitustehtäviä, joita oli aina kuukausi aikaa työstää. Yhteisissä tapaamisissa kävimme läpi taiteilijoiden kirjoitukset ja mietimme suuntaviivoja ja raameja teoksen taiteellisen suunnan toteuttamiseksi. Purimme etukäteen kirjoitettua synopsista ja ideaa osiin, katselimme eri suunnilta ja mietimme erilaisia tyylisuuntia, joita halusimme käyttää. Mikä vaikuttaa kivemmalta kuin toinen, miten asiat voisi käytännössä toteuttaa? Dramaturgi esitti kysymyksiä sisällöstä, tyylisuunnista ja toteutuksesta. Taiteilijat tekivät itse lopulliset päätökset siitä, minkälainen teoksesta tulee ja mitä elementtejä siinä käytetään.

Samalla tuotannollista puolta vietiin eteenpäin, kun sovimme residenssit sekä kuvaus- videointi- ja harjoitusaikataulut. Mietimme työryhmää ja päätimme, ketä pyydämme puvustajaksi ja äänisuunnittelijaksi.

Jarkko: Ehdotus teoksesta tuli Agit-Cirkilta, ja ehdotus yhteistuottajuudesta Cirkolta. Agit-Cirkin Inni ja Sasu eivät vain tienneet tekevänsä ehdotusta yhteistuotannosta, sillä Cirko ei tarkkaan ottaen ole tuotantotalo. Cirko ei historiallisesti ole tehnyt aloitteita taiteellisista tuotannoista tai panostanut tuotantoihin taloudellisesti ennen teoksen ensi-iltaa.

Cirkon residenssiohjelmassa ei ole tuotannollista pakkoa, eikä residenssiohjelma ole suora putki Cirkon ohjelmistoon. Ympärivuotinen residenssitoiminta täyttää suurimman osan Cirkon tiloista. Cirko on siis taiteellinen kehityskeskus, vierailuteatteri ja tapahtumajärjestäjä. Cirkosta on kuitenkin puhuttu tuotantotalona. Entä jos Cirko olisi sellainen? Mitä se voisi tarkoittaa tämänhetkisien taloudellisten, henkilöstöllisten ja tilallisten resurssien puitteissa? Kuinka monta taiteilijaa ja kuinka pitkäksi aikaa voisimme palkata samalla rahalla, jonka käytämme ostaaksemme valmiin teoksen Cirkon ohjelmistoon? Näiden mietintöjen pohjalta alkoi kehkeytymään ajatus Cirkon yhteistuotantomallista.

Yhteistuotantomallin testaamista varten tarvitsimme luomisprosessin alkuvaiheessa olevan ja sopivan kokoisen teoksen. Sen sijaan että olisimme kehittäneet uuden avoimen haun, suuntasimme katseet residenssiohjelmaan ehdotettuihin projekteihin, jotka tarjosivat matalimman kynnyksen yhteistuotantoon sopivien teoskonseptien etsimiseen. Kuten aikaisemmin sanottu: ehdotus teoksesta tuli Agit-Cirkilta ja ehdotus yhteistuottajuudesta Cirkolta.

Yhteistuotantomalleja on moneksi. Millaiseksi yhteistuotantomalliksi kuvailisitte juuri Kadonneen tuotantoa?

Jarkko: Kadonneen kohdalla yhteistuotantomallia kehitettiin keskustellen ja testaten. Cirkon puolelta kokosimme yhteen kaikki resurssit, jotka voimme tarjota: tilat, tekniikka, minun työaikani dramaturgina, Jeren työaika valosuunnittelijana sekä yhden vierailuteoksen kustannusten verran rahaa. Laitoimme siis kaikki pelattavissa olevat korttimme pöytään.

Tarjosimme edellä kuvattua pakettia Innille ja Sasulle ja keskustelimme heidän kanssaan Agit-Cirkin mahdollisuudesta kantaa loput teoksen taloudellisista kustannuksista. Yhteistuotantomalli oli mahdollinen, koska Agit-Cirk suostui ja pystyi kantamaan lopun vastuun teoksesta. Käytännössä Agit-Cirkin vastuulle jäi teoksen puku- ja äänisuunnittelijoiden palkkaaminen sekä osa Innin ja Sasun työajasta.

Inni: Kadonneen tuotantomalli toimi loistavasti. Tämä yhteistyömalli tuntui olevan erityisen sopiva sellaiselle taiteilijaryhmälle, jolla on jo entuudestaan kokemusta ja osaamista tuottamisesta taiteellisen työn ohella tai oma tuottajansa.

Sekä tuotannollista että taiteellista vastuuta jaettiin molempien toimijoiden kesken, mikä tuntui hyvin luontevalta ja sujui mutkitta.

Mitkä ovat yhteistuotantomallin etuja mielestänne?

Jere: Monesti vapaan kentän ryhmät joutuvat hakemaan useita apurahoja, ja teoksen toteutuminen on näistä päätöksistä riippuvainen. Mallissa Cirko pystyy tarjoamaan pitemmällä aikajänteellä resursseja teoksen toteuttamiseen, vaikka apurahoja ei tilille kolahtaisikaan. Tämä tuo taloudellista turvaa ja mahdollistaa taiteilijoiden keskittymisen olennaiseen.

Inni: Taiteilijaryhmät saavat käyttöönsä laajempaa ammatillista osaamista ja rikkaamman työryhmän, mihin heillä ei välttämättä olisi resursseja muussa tapauksessa. Useampi ihminen työryhmässä pääsee vaikuttamaan lopputulokseen, mikä tekee teoksesta monipuolisemman.

Cirko hoiti myös ennakkomyyntiä, mikä takasi pidemmän ensi-iltaesitysjakson teokselle. Jälkituotantoon kuului kotimaan ja ulkomaan myynnin kartoittaminen, johon taiteilijaryhmä sai Cirkolta apua ja kontakteja.

Kun tuotannollinen ja taiteellinen vastuu jaettiin, molemmat toimijat pääsivät pienemmällä työmäärällä maaliin. Cirko sai puolestaan tarvitsemiaan henkilötyövuosia, koska rahoituksellinen pohja perustui työntekijämalliin.

Jarkko: Yhdessä tekeminen ja yhteisen teoksen tekeminen ovat yhteistyön ehdoton etu. Tähtäsimme yhteistuotantomalliin, joka olisi enemmän kuin osiensa summa. Kehitetty malli otti kaiken hyödyn irti siitä, mitä Cirko pystyy tällä hetkellä tarjoamaan kaikkien käytettävissä olevien resurssiemme puitteissa. Minä ja Jere teemme paljon tuotannollista työtä, mutta taiteellinen ammattitaitomme on tuotannollisessa työssä vähemmällä käytöllä. Oli suuri ilo päästä kehittämään yhteistä luomisprosessia ja teosta tämän hienon työryhmän kanssa.

Minkä koitte haastavaksi yhteistuotannossa?

Inni: Aikataulutus harjoitusjaksojen puitteissa oli välillä haastavaa, koska Cirkon työntekijöillä on paljon muita töitä Cirkolla. Taiteilijat pystyvät suhteellisen luontevasti karsimaan muut työt minimiin residenssien ja harjoitusjaksojen aikana, mutta Cirkon kokoaikaiset työntekijät eivät voi jättää hanskoja naulaan muusta työstä harjoitusjakson ajaksi. Tätä voisi varmasti kehittää. Kun ajankohdat on tiedossa ja lyöty lukkoon kalenterista, Cirkolle voisi hankkia ajoissa harjoittelijan tai muun työntekijän, joka vähentäisi yhteistuotannossa työskentelevän työntekijän työtaakkaa.

Cirkon työntekijöiden muu työaikataulu keveni kuitenkin loppua kohden, ja yhteinen työaika lisääntyi viimeisillä viikoilla. Tämä vei teosta loistavasti eteenpäin, ja pääsimme todella hienoon lopputulokseen, johon jokainen työryhmän jäsen oli tyytyväinen.

Jarkko: Luomisprosessin tarvitseman ajan raivaaminen muiden töiden keskelle oli haastavaa. Työnkuvani liukui hieman dramaturgin roolista koreografiseen ja myös ohjaukselliseen työhön. Olin valmistautunut liukumaan, vaikka emme olleetkaan keskustelleet siitä työryhmän kesken ennakkoon. Liukuma toi kuitenkin haasteita työryhmän sisäisten vastuiden tiedostamiseen. Vastaavat tilanteet on hyvä tunnistaa tulevaisuudessa. Uutta luodessa törmäämme väistämättä asioihin, joita emme ole aikaisemmin ajatelleet. Jos kaikki olisi tuttua, mikään ei olisi uutta.

Jere: Työajan hallinta muiden töiden suhteen oli ehdottomasti haastavin seikka. Omassa toimenkuvassa työtehtävät vain siirtyvät eteenpäin, joten kun tässä mallissa siirryin teknisen tuottajan pallilta valosuunnittelijaksi, niin muut työt alkavat kasautua. Parempi olisi että näitä rooleja ei yhdistettäisi, mutta Cirkon teknisen tuottajan vahvempi mukana olo jo prosessin alkuvaiheessa ja suunnitteluvaiheessa on ehdottomasti positiivinen asia.

Miten kehittäisitte jatkossa Cirkon tapaa tehdä yhteistuotantoja?

Jarkko: Tulen käymään tulevien yhteistuotantojen aloituspalavereissa selkeämmin läpi koko taiteellisen työryhmän vastuualueet. Tämä tuo näkyväksi sokeat pisteet ja oletukset. Selkeytän tarjouksiin myös mahdolliset rooliini tuottajana, dramaturgina, liikeohjaajana tai koreografina ja ohjaajana. Kaikilla näillä rooleilla on erilainen asema suhteessa teokseen ja muuhun työryhmään. Eri roolit ja asemat mahdollistavat ja poissulkevat erilaisten taiteellisten työkalujen käyttöä. Koko työryhmän on hyvä tiedostaa tämä jo ennakolta, jotta vastuut ovat kaikille selkeitä.

Vastuiden selkeyttämisen lisäksi raapisin kasaan hieman enemmän rahaa yhteistuotantoa varten sekä varaisin työajastani useamman viikon kokonaisia päiviä teoksen työstämiseen. Tämä tarkoittaa väistämättä joko toisen tuottajan tai ainakin tuotantoassistentin palkkaamista. Loppuviimein kyse on siis suuremman taloudellisen resurssin varaamisesta, jotta taiteellisen vapauden syvyys mahdollistuu.

Tulevaisuudessa aloite uuden teoksen luomiseen voisi myös tulla Cirkolta. Meillä on hyvä näköala siihen, mitä sirkustaiteilijat ovat tekemässä. Samasta näköalasta näemme myös sen, mitä taiteilijat eivät ole tekemässä. Tulevaisuudessa Cirko voisikin tehdä uusia aloitteita esimerkiksi yhteiskunnallisista muutoksista nousevista teemoista.

Suosittelisitteko vapaan kentän toimijoille yhteistuotantoa Cirkon kanssa, ja jos kyllä niin miksi?

Inni: Kyllä suosittelisin ehdottomasti! Kaikkien yllämainittujen seikkojen takia sekä sen vuoksi, että Cirkolla on ihan huipputyypit töissä. He ovat sekä taiteellisesti että ammatillisesti lahjakkaita niin työryhmätyöskentelyssä kuin teosten tekemisessä!

Jere: Yhteistuotantomalli sopii varmasti monille, varsinkin jos teoksen oikeudet jäävät taiteellisen työryhmän omistukseen. Jos työryhmällä pysyy taiteellinen vapaus ja resurssit räätälöidään kyseisen ryhmän tarpeisiin sopivaksi, en näe negatiivisia puolia suhteessa nyt Cirkolla pääasiallisesti käytössä olevaan valmiiden teosten ostaja -malliin.

Jarkko: Cirko on organisaationa olemassa sirkustaiteen kehittämistä ja mahdollistamista varten. Meidän tuotannollinen ja taiteellinen henkilöstömme sekä tilallinen ja taloudellinen resurssimme ovat olemassa, jotta sirkustaidetta voidaan tehdä. Sirkustaide tarvitsee sirkustaiteilijoita. Me olemme olemassa sirkustaidetta ja sirkustaiteen yleisöjä varten. Suosittelen siis sekä tekemään ehdotuksia että kuuntelemaan meiltä tulevia ehdotuksia. Luodaan yhdessä uutta!

Tutustu Kadonneeseen