Discoporo versoo pohjoisista juuristaan

Discoporo-kollektiivin debyyttiteos Kaikki joita kannan esittää sanoilla saavuttamattomia kokemuksia saamelaisuudesta, Lapin poltosta sekä sen armottomasta luonnosta.

Discoporo, mistä nimi tulee? Entä keitä te olette?

Discoporo on orgaanisuutta, omapäisyyttä ja eläimellisyyttä, johon yhdistyvät nykymaailman absurdius ja rajattomat mahdollisuudet. Sen tekemistä ohjaa halu ja tarve tuoda näkyväksi tarinoita ja ilmiöitä liikkeen ja äänen kautta. Discoporo ottaa teoksissaan kaiken irti jäsentensä joka suuntaan leviävästä taitopaletista yhdistellen sirkusta, tanssia, musiikkia, draamaa ja performanssia. Discoporo ei ole valmiiksi pureskeltu konsepti, vaan se on olento, joka herää eloon intohimosta, hulluista ideoista ja yhdessä tekemisen riemusta.

Pienen mutta monenkirjavaan lauman muodostavat taiteellinen johtaja Ringa Aflatuni (FM), jonglööri Aleksi Niittyvuopio, äänisuunnittelija ja multi-instrumentalisti Onni Tulla sekä valosuunnittelija Jaakko Sirainen.

Miten luonnehtisitte ryhmänne sisäistä dynamiikkaa, etenkin näin esikoisteoksenne valmistumisen tiimoilla?

Ryhmämme toimii synergiassa. Jokaisella on omat vastuualueensa, mutta vuorovaikutus on avointa. Jokainen tulee halutessaan kuulluksi myös niillä osa-alueilla, jotka eivät välttämättä kuulu itselle tyypillisimmälle leikkikentälle. Ryhmän dynamiikan keskiössä on kommunikaatio ja aito luottamus ryhmän jäsenten välillä.

Kerrotte, että teoksenne Kaikki joita kannan käsittelee juurianne, saamelaisuutta ja lappilaisuutta osana identiteettiänne. Käsittelettekö näitä osana ryhmän ja sen jäsenten identiteettiä vaiko laajemmin? Keistä esitys kertoo ja keille?

Debyytiteoksemme Kaikki joita kannan pohjautuu pohjoisiin juuriimme, joihin integroituvat vahvasti saamelaisuus ja Lapin historia. Käsittelemme teemoja henkilökohtaisen historiamme kautta.

Identiteettimme pohjalla on vahvoja kokemuksia, tunteita ja ilmiöitä, jotka ovat suurilta osin sanojen saavuttamattomissa. Nämä kehon sisäistämät tuntemukset nousevat jostain paljon kauempaa, ja siksi perehdymme teoksessa aikaan ennen meitä. Keskiöön ovat nousseet esivanhempiemme kokemukset saamelaisuuden sortamisesta, Lapin poltosta, perheen tärkeydestä sekä Lapin armottomasta luonnosta. Teos ei silti pyri olemaan historiallinen tosikertomus vaan enemmänkin tunne- ja tunnelmakuvaus näistä sanattomista kokemuksista, jopa traumoista.

Meidän kohdallamme identiteetin tutkiminen kurottaa pohjoiseen, vaikka se voisi olla aivan yhtä hyvin jotain täysin muutakin. Historiamme heijastuu meihin, oli se millainen hyvänsä, halusimme sitä tai emme.

Nykymaailmassa ihmiset elävät näennäisesti rajattomien mahdollisuuksien maailmassa mutta samanaikaisesti kärsivät juurettomuuden tunteesta. Kuinka rakentaa itselle merkitys ja pohja identiteetille, jos ei tunne omaa historiaansa tai ymmärrä esimerkiksi omien vanhempien kasvatuksellisia valintoja. Teoksessa käsitellyt teemat nousevat esiin juuri tätä kautta. Ne ovat olleet meidän esivanhempiemme henkilöhistorian merkittäviä tapahtumia, jotka ovat heijastuneet tähän päivään ja tulevat näkyväksi meissä.

Mitä koette esityksen tarjoavan katsojalle? Entä toivotteko jotain katsojilta vastaan?

Uskomme, että esityksestä löytyy samaistumispintaa kaikille, jotka tahtovat ymmärtää historian merkitystä oman identiteetin muodostumisessa. Kaikki joita kannan kertoo Discoporon esiintyjien tarinaa mutta on laajemmalta konseptiltaan sukupolvemme kollektiivinen kokemus. Katsojan ja esiintyjän sekä heidän historioidensa kohtaaminen on olennaisessa osassa teosta ja tarjoaa ainutlaatuisen hetken jokaiselle läsnäolijalle.

Vaikka teos pohjautuu tositapahtumiin, se ei kuitenkaan vaadi ennakkotietoja tai spesifiä lukutapaa, vaan sitä voi lähestyä myös yksittäisenä kertomuksena, Pohjoiseen sijoittuvana tunnelmakuvauksena, joka tarjoaa hengähdyksen nykypäivän kiireiltä.

Discoporon verkkosivut 
Discoporon Instagram

Teksti: Kasper Lampela