Avoin toimisto taiteilijoille ja tuottajille

Cirko, Tanssin talo ja Zodiak käynnistävät syksyllä 2024 yhteisen Avoin toimisto -toiminnan Helsingissä. Avoimissa pop-up -toimistoissa tarjotaan käytännön neuvontaa ja yhteistä työskentelytilaa sirkuksen ja tanssin alojen taiteilijoille ja tuottajille.

Esitystalot ovat yhteisen Loisto-hankkeen aikana tunnistaneet aloilla vallitsevia kehittämistarpeita, jotka osaltaan vahvistaisivat tuotantoympäristöä ja yksittäisten taiteilijoiden ja toimijoiden valmiuksia kehittää toimintaansa ja osaamistaan. Etenkin freelancerit kärsivät välittäjäportaan ohuudesta ja tuotannollisen avun sekä yhteisten kohtaamispaikkojen vähyydestä. Vahvempi kotimaan toimintaympäristö on myös edellytys kestävälle kansainvälistymiselle.

Toimeen tartutaan käynnistämällä yhteinen open office -toiminta, jonka tarkoituksena on tarjota paitsi neuvontaa ja keskusteluapua tuotannollisiin, hallinnollisiin ja kansainvälistymiseen liittyviin kysymyksiin, myös tilaa ja aikaa yhteiseen työskentelyyn sekä kohtaamisiin ja jakamiseen kollegoiden kanssa. Pyrkimyksenä on tukea yksittäisten taiteilijoiden ja tuottajien osaamisen kehittämistä pitkäjänteisesti ja tarvelähtöisesti. Innoituksena ovat toimineet vastaavanlaiset mallit Brysselissä (openoffice) ja Genevessä (Théâtre Grütlin Bureau des Compagnies).

Kerran kuussa järjestettävät open officet ovat ilmaisia ja vapaamuotoisia kohtaamisen ja yhteisen työskentelyn paikkoja. Paikalla ovat talojen henkilökuntaa tarjoamassa tuotantoon, hallintoon, viestintään, kansainvälistymiseen ja urakehitykseen liittyvää neuvontaa, sparrausta sekä keskusteluapua. Suunnitteilla on myös teemoja ja alustuksia keskeisistä aihealueista, mutta open officeen voi aina tulla myös muiden itselle ajankohtaisten kysymysten kanssa. Neuvonta kohdistuu tanssin ja sirkuksen aloille.

Kyseessä ei ole yksittäisten projektien tai toimijoiden tuotantopalvelu, eikä paikan päällä edistetä talojen ohjelmistosuunnittelua. Tarkoitus on sen sijaan tarjota tilaa ja aikaa kysymyksille ja kuuntelemiselle, yhteiseen työskentelyyn, sekä kollegoiden kohtaamiselle ja jakamiselle.

SYKSYN 2024 AJAT JA PAIKAT:

Ma 2.9. klo 13-17 Tanssin talon aulassa

Ma 7.10. klo 13-17 Tanssin talon aulassa

Ma 4.11. klo 13-17 Cirkon toimistolla

Ma 2.12. klo 13-17 Zodiak Stagella

Seuraa Zodiakin, Cirkon ja Tanssin talon viestintää ja pysy kuulolla! Ilmoittautuminen avataan aina noin kuukautta ennen seuraavaa open officea. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista kertoa ennakkoon mihin asiaan kaipaa erityisesti apua.

Loisto 2022-2024 -hanketta toteutetaan Jane ja Aatos Erkon säätiön proof-of-concept-rahoituksella.