Taiteellisen ajattelun akatemia

Taiteellisen ajattelun akatemia

Mikä on taiteellisen ajattelun akatemia?

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen järjestämä kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke. Hanke tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä. Hanke pitää sisällään kaksivuotisen opintokokonaisuuden, joka järjestetään lukuvuosina 2018–2019 ja 2019–2020 yhteistyössä Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa, sekä lukuvuonna 2020–2021 toteutettavat kaksi esitystuotantoa.

TAA:n kohderyhmä on esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus (16 op) on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja. Tekijöillä tarkoitamme tanssijoita, näyttelijöitä, sirkustaiteilijoita, suunnittelijoita, ohjaajia, koreografeja, dramaturgeja, säveltäjiä ja muita esitysten luomisessa mukana olevia taiteilijoita.

Opinnot ovat osa Taideyliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa. Kolmannen vuoden esitystuotantoihin voivat hakea opinkokokonaisuudesta vähintään 75% suorittaneet opiskelijat. Esitystuotannoista maksetaan palkkaa. Opintokokonaisuus vahvistaa osallistujien kykyä avata ja perustella esityksen dramaturgiaa sekä voimaannuttaa heitä keskustelujen kautta perustelemaan omia näkökulmiaan sekä ymmärtämään muita näkökulmia. Kurssit kehittävät osallistujien tietoisuutta heidän omasta katsomisen ja kokemisen tavastaan ja historiastaan sekä auttavat heitä rakentamaan tapoja ja kieltä, joilla purkaa havaintoaan ja keskustella sekä kirjoittaa siitä. Esityksen rakenteen hahmottamisen, dramaturgisten ja kompositionaalisten havaintojen kautta pyritään löytämään työkaluja omaan taiteellisen työskentelyyn.

Opintokokonaisuus (16 op) koostuu yhteensä kahdeksasta viikon mittaisesta lähiopetusjaksosta. Joka lukukausi toteutetaan kaksi lähiopetusjaksoa festivaalien ja muiden intensiivisten esitysperiodien yhteydessä. Lähiopetusjaksot rakentuvat esitysten katsomisesta ja ohjatusta analysoinnista sekä kirjallisista tehtävistä lähiopetusjakson yhteydessä. Lähiopetusjaksojen vetäjät ovat kokeneita kotimaisia ja kansainvälisiä esittävien taiteiden tekijöitä ja muita alan asiantuntijoita.