Aktörer

Aktörer

Cirkus, kroppsvård & evenemang

Cirko samlar olika cirkusaktörer och organisationer under samma tak. I byggnaden finns även restaurangen Peloton Cycling Eatery.

Cirko – Centrumet för nycirkus

Cirko – Centrumet för nycirkus är en registrerad förening som började sin verksamhet år 2002. Cirkos viktigaste uppgift är att främja nycirkusens position och utveckla branschen. Cirko erbjuder arbets- och scenutrymmen för cirkusprofessionella. I årsprogrammet ses både inhemska och internationella nycirkusnyheter.

Sjukhusclowner rf

Sjukhusclownerna turnerar på barnavdelningar för att glädja små patienter, deras anhöriga och personalen. Föreningen fungerar regelbundet vid alla universitetssjukhus och besöker dessutom en del av centralsjukhusen. Artisterna (sammanlagt 40 rödnäsor) är till sin bakgrund scenkonstnärer som har blivit utbildade i att arbeta i sjukhusmiljö. Clownernas arbete grundar sig på improvisation, närvaro och allmänt trams. Den djupare meningen med nöjet är att stöda familjernas välmående och stärka barnens självbild genom att skapa små positiva stunder av gemenskap och gott humör i vardagen på sjukhuset. Sjukhusclownernas verksamhet möjliggörs helt med understöd och donationer.

www.sairaalaklovnit.fi