Akademin för konstnärligt tänkande

Akademin för konstnärligt tänkande

Vad är Taiteellisen Ajattelun Akatemia (Akademin för konstnärligt tänkande)?

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (Akademin för konstnärligt tänkande) är ett treårigt projekt som organiseras av Cirko – Centrumet för nycirkus och finansieras av Koneen säätiö. Projektet siktar på att utveckla dramaturgiskt och kritiskt tänkande. Projektet sammanför olika aktörer inom scenkonst för att lära sig tillsammans och av varandra i en kreativ, konstruktiv och avslappnat samtalande atmosfär. Projektet innehåller en 2-årig studiehelhet som ordnas under läsåren 2018-2019 och 2019-2020 i samarbete med Konstuniversitetets Öppna campus, samt två föreställningsproduktioner som förverkligas under läsåret 2020-2021.

TAA:s målgrupp är aktörer inom scenkonst, samt Konstuniversitetets studerande inom magisterprogrammet i scenkonst. Studiehelheten (16 sv) riktas till verksamma inom teater, cirkus, dans, musik och för skapare av olika verk som kombinerar dessa. Studierna riktas till dem som vill fördjupa sina kunskaper i dramaturgiskt tänkande och föreställningskomposition och förstå olika dramaturgiska former. Med aktörer anses dansare, skådespelare, cirkuskonstnärer, designers, regissörer, koreografer, dramaturger, kompositörer och andra konstnärer som är med i skapandet av en föreställning.

Studierna är en del av utbudet i Konstuniversitetets öppna universitet. Studerande som har avlagt minst 75% av sin studiehelhet kan ansöka till tredje årets föreställningsproduktioner, som det betalas lön för. Studiehelheten förstärker deltagarnas förmåga att öppna och argumentera föreställningens dramaturgi, samt stärker dem att via diskussion argumentera sina egna synpunkter och förstå andra synpunkter. Kurserna utvecklar deltagarnas medvetenhet om det egna sättet att se och uppleva och om sin egen historia, samt hjälper dem att skapa olika sätt och ett språk för att dekonstruera observationer och diskutera och skriva om dem. Genom att gestalta föreställningens struktur, via dramaturgiska och kompositionella observationer, strävar man att hitta verktyg för det egna konstnärliga arbetet.

Studiehelheten (16 sv) innefattar en åtta veckors period av närstudier. Varje läsår förverkligas två närstudieperioder i samband med festivaler och andra intensiva föreställningsperioder. Närstudierna byggs upp av att titta på föreställningar och handledd analys, samt skriftliga uppgifter i samband med närstudierna. Handledarna under närstudieperioderna är erfarna inhemska och internationella aktörer inom scenkonst och andra experter inom branschen.