circusnext ansökan 2019-2021

Ansökan till circusnext-projektet

Ansökningen till circusnext 2019-2021 är öppen till 7.6.2019 kl. 14.00 (GMT+3)

Ansökan till circusnext-projektet för konstnärer i början av sin karriär

circusnext-projektet är riktat till nycirkuskonstnärer i början av sin karriär. Unga finska eller i Finland bosatta cirkusprofessionella kan ansöka med sitt första, andra eller tredje professionella projekt.

Man kan ansöka antingen som enskild konstnär eller som grupp. Gruppens alla medlemmar bör vara konstnärer som är i början av sin karriär. De ansökande kan inte vara studerande.

I ansökningen värderas projektens kreativitet och förutsättning att förverkligas, samt konstnärlig kvalitet och kompetens. En arbetsgrupp som består av Cirkos personal väljer två konstnärer/grupper ur den öppna ansökningen vidare till den internationella ansökningen.

Ur den internationella ansökningen väljer kollegers representanter tolv konstnärer/grupper för att visa sina projekt i Neerpelt, Belgien 6.5.–11.6.2020. Av dessa tolv projekt väljs sedan sex stycken för att uppträda i Paris 21.–23.1.2021.

Bekanta dig här med inbjudan till circusnext Platform 2019-2021, andra väsentliga dokument och ansökningsblanketten.

Cirko är en av 17 partner i circusnext-projektet (f.d. Jeunes Talents Cirque Europe) som består av tretton europeiska länder. circusnext stöder unga europeiska cirkuskonstnärers konstnärliga utvecklingsarbete med bland annat residenser, workshopar och produktionsstöd. Till programmet väljs genom en öppen ansökan 6 unga europeiska nycirkusgrupper som får arbets- och övningsutrymmen, samt konstnärlig och produktiv mentorering. Läs mera om projektet på circusnext webbsidor.

Mera information om den finska ansökningen: Riku Lievonen, riku.lievonen@cirko.fi.