Projekt och nätverk

Projekt och nätverk

Cirko är aktivt i nordiska, europeiska och också globala nycirkusnätverk. Nätverkens uppgift är att främja nycirkusbranschens utveckling, öka växelverkan mellan organisationer och konstnärliga grupper och skapa gemensamma program och modeller för att stöda det konstnärliga arbetet och cirkulera föreställningar.

TAITEELLISEN AJATTELUN AKATEMIA 2018-2020

Taiteellisen Ajattelun Akatemia – TAA (Akademin för konstnärligt tänkande) är ett 3-årigt projekt som organiseras av Cirko – Centrumet för nycirkus och finansieras av Koneen Säätiö. Projektet ämnar att utveckla dramaturgiskt och kritiskt tänkande. Projektet sammanför olika scenkonstnärer för att tillsammans och av varandra lära sig i en kreativ, konstruktiv och avslappnat samtalande atmosfär. Projektet omfattar en 2-årig studiehelhet som ordnas under läsåren 2018-2019 och 2019-2020, i samarbete med Konstuniversitetets Öppna campus, samt två föreställningsproduktioner som förverkligas under läsåret 2020-2021.

KEHITYSRENGAS 2017-2019

Kehitysrengas (Utvecklingsringen) är ett nätverk som består av fem kultur- och konstaktörer i Helsingfors. Nätverkets mål är att utveckla konstfältets modeller för företagssamarbete- och finansiering. Små och medelstora aktörers resurser för utveckling av företagssamarbete är begränsade, men vad kan man åstadkomma med att förena krafterna? Helsingfors kulturcentrum har beviljat nätverket ett 3-årigt utvecklingsstöd till verksamheten. Medverkande i projektet är: Baltic Circle –festivalen, Cirko – Centrumet för nycirkus, DocPoint – Helsingfors dokumentärfilmfestival, Nuoren Voiman Liitto, Runokuu –litteraturfestivalen och Zodiak – Centrumet för nydans.

CIRCUSNEXT 2019-2021

Cirko är en av 17 partners i projektet CircusNext, som har medlemmar från 13 europeiska länder (f.d. Jeunes Talents Cirque Europe). CircusNext stöder unga europeiska cirkusartister i deras konstnärliga utvecklingsarbete med bland annat residenser, workshopar och produktionsstöd. Till programmet väljs via en öppen ansökan 6 unga europeiska nycirkusgrupper, som får arbets- och övningsutrymmen, samt mentorskap i konstnärliga frågor och produktion. Projektet stöds också av Europeiska unionens Creative Europe / MEDIA – programmet.

BALTIC NORDIC CIRCUS NETWORK

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) är ett samarbetsnätverk av 14 organisationer inom cirkuskonst. Medlemmarna kommer från Baltikum och Norden. Nätverkets målsättning är att förstärka regionalt samarbete och utveckla cirkuskonstens fält på Östersjöområdet. Nätverket ordnar bland annat workshopar och möten för områdets artister och andra cirkusprofessionella.

CIRCOSTRADA

Cirko är medlem i Europas mest betydelsefulla nätverk av nycirkus och gatukonst. Circostrada representerar över 50 medlemsföreningar från 17 olika länder och arbetar för att främja nycirkusens och gatukonstens synlighet och strukturer i Europa. Som nätverkets sekretariat fungerar HorsLesMurs, Frankrikes nationella informationscentrum för gatu- och cirkuskonst. HorsLesMurs bland annat samlar, arkiverar och distribuerar information om cirkusfältet, organiserar utbildningar, rådgivning och professionella möten, samt utger olika publikationer.