Mikä on Taiteellisen Ajattelun Akatemia?

Taiteellisen Ajattelun Akatemia (TAA) on Cirko - Uuden sirkuksen keskuksen järjestämä kolmivuotinen Koneen säätiön rahoittama hanke. Hanke tähtää dramaturgisen ja kriittisen ajattelun kehittämiseen ja tuo eri esittävien taiteiden tekijöitä oppimaan yhdessä ja toisiltaan luovassa, rakentavassa ja keskustelevan rennossa ilmapiirissä. Hanke pitää sisällään kaksivuotisen opintokokonaisuuden, joka järjestetään lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020 yhteistyössä Taideyliopiston Avoimen kampuksen kanssa, sekä lukuvuonna 2020-2021 toteutettavat kaksi esitystuotantoa. 

 

TAA:n kohderyhmä on esittävien taiteiden tekijät sekä Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijat. Opintokokonaisuus (16 op) on tarkoitettu fyysisen teatterin, sirkuksen, tanssin, musiikin ja näitä yhdistävien teosten tekijöille, jotka haluavat syventää dramaturgisen ajattelun ja esityskomposition taitojaan sekä ymmärtää erilaisia dramaturgian muotoja. Tekijöillä tarkoitamme tanssijoita, näyttelijöitä, sirkustaiteilijoita, suunnittelijoita, ohjaajia, koreografeja, dramaturgeja, säveltäjiä ja muita esitysten luomisessa mukana olevia taiteilijoita.

 

Opintokokonaisuuteen (16 op) haetaan motivaatiokirjeellä ja cv:llä. Opinnot ovat osa Taideyliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa. Kolmannen vuoden esitystuotantoihin voivat hakea opinkokokonaisuudesta vähintään 75% suorittaneet opiskelijat. Esitystuotannoista maksetaan palkkaa. Opintokokonaisuus vahvistaa osallistujien kykyä avata ja perustella esityksen dramaturgiaa sekä voimaannuttaa heitä keskustelujen kautta perustelemaan omia näkökulmiaan sekä ymmärtämään muita näkökulmia. Kurssit kehittävät osallistujien tietoisuutta heidän omasta katsomisen ja kokemisen tavastaan ja historiastaan sekä auttavat heitä rakentamaan tapoja ja kieltä, joilla purkaa havaintoaan ja keskustella sekä kirjoittaa siitä. Esityksen rakenteen hahmottamisen, dramaturgisten ja kompositionaalisten havaintojen kautta pyritään löytämään työkaluja omaan taiteellisen työskentelyyn.

 

Opintokokonaisuus (16 op) koostuu yhteensä kahdeksasta viikon mittaisesta lähiopetusjaksosta. Joka lukukausi toteutetaan kaksi lähiopetusjaksoa festivaalien ja muiden intensiivisten esitysperiodien yhteydessä. Lähiopetusjaksot rakentuvat esitysten katsomisesta ja ohjatusta analysoinnista sekä kirjallisista tehtävistä lähiopetusjakson yhteydessä. Lähiopetusjaksojen vetäjät ovat kokeneita kotimaisia ja kansainvälisiä esittävien taiteiden tekijöitä ja muita alan asiantuntijoita.

>> Tutustu alustavaan lähiopetusjaksojen aikatauluun ja sisältöön tästä

 

HAKU OPINTOKOKONAISUUTEEN (16 op) ON NYT AUKI 20.6.-30.8.2018

Opintokokonaisuuteen (16 op) haetaan motivaatiokirjeellä sekä cv:llä ja opintokokonaisuuteen valitaan 20 osallistujaa, joista max. 10 on Taideyliopiston esittävien taiteiden maisteriopiskelijoita.

Koulutuksen valintakriteerinä on hakijan soveltuvuus opintokokonaisuuden opiskelijaksi. Tähän vaikuttavat hänen taustansa, motivaationsa ja sitoutumisensa opintoihin. 

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksu: 240 €.

Opintomaksu määräytyy opintojen laajuuden mukaan ja on 15 € opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohden. Opintomaksu voidaan palauttaa osallistumisen peruutuksen yhteydessä vain sairastapauksessa lääkärintodistuksella tai jos kurssi perutaan avoimen yliopiston puolesta.

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksuissa noudatetaan valtion maksuperustelakia 21.2.1992/150 sekä valtioneuvoston asetusta yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista 17.12.2009/1082.

Kurssimaksu: sis. koulutus ja esitysliput.

Opetuskieli: suomi ja englanti.

Motivaatiokirjeen kysymys:

Mitä toivot tämän opintokokonaisuuden antavan sinulle ja mitä vastavuoroisesti uskot voivasi antaa? (max 1500 merkkiä)

Lähetä hakemus 30.8.2018 mennessä osoitteeseen jarkko.lehmus@cirko.fi

Lisätiedot: 

Jarkko Lehmus

Tuottaja

Puh. +358 50 305 7513