Cirko on aktiivinen toimija pohjoismaisissa, eurooppalaisissa ja myös globaaleissa nykysirkusverkostoissa. Verkostojen tehtävänä on edistää nykysirkuksen alan kehitystä, lisätä vuorovaikutusta organisaatioiden ja taiteellisten ryhmien välillä, luoda yhteisiä ohjelmia ja malleja taiteellisen työn tukemiselle ja esitysten kierrättämiselle.

Taiteellisen Ajattelun Akatemia

Kehitysrengas

 

 

 

CircusNext

Cirko on yksi yhdentoista Euroopan maan CircusNext-hankkeen neljästätoista kumppanista (ent. Jeunes talents cirque Europe). CircusNext tukee nuorten eurooppalaisten sirkustaiteilijoiden taiteellista kehitystyötä muun muassa residensseillä, työpajoilla ja tuotantotuella. Hankkeelle on juuri myönnetty rahoitus myös vuosille 2017-2019. Ohjelmaan valitaan avoimen haun kautta 6 nuorta eurooppalaista nykysirkusryhmää,  jotka saavat työskentely- ja harjoitusmahdollisuuksia sekä taiteellista ja tuotannollista mentorointia. Hanke saa rahoitusta myös Euroopan unionin Creative Europe / MEDIA - ohjelmasta.

Baltic Nordic Circus Network

Baltic Nordic Circus Network (BNCN) on 14 sirkustaiteen organisaation yhteistyöverkosto, jonka jäsenet tulevat Baltiasta ja Pohjoismaista. Verkoston tavoitteena on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja kehittää sirkustaiteen kenttää Itämeren alueella. Verkosto järjestää esimerkiksi työpajoja ja tapaamisia alueen taiteilijoille ja muille sirkusammattilaisille .

Circostrada 

Cirko on jäsen Euroopan merkittävimmässä nykysirkuksen ja katutaiteiden verkostossa. Circostrada edustaa yli 50 jäsenyhdistystä 17 maasta ja työskentelee kehittääkseen nykysirkuksen ja katutaiteiden tunnettuutta sekä rakenteita Euroopassa. Verkoston sihteeristönä toimii HosLesMurs, Ranskan kansallinen katu- ja sirkustaiteiden tiedotuskeskus. HorsLesMurs mm. kerää, arkistoi ja jakaa tietoa sirkuskentästä, järjestää koulutusta ja neuvontaa, organisoi ammattilaistapaamisia sekä tekee erilaisia julkaisuja.